Увод у 3D анимацију

Циљ и исход предмета

Циљ учења предмета је да студенти сазнају својства 3D моделовања, односно основна начела, те базичне поступке и медије код полигоналног моделовања. Допунски, студенти се информишу о одабраним остварењима из 3D анимације. Циљ је да науче софтверско тродимензионално обликовање и да се припрме за анимацију у тродимензионалном виртуелном простору. Студенти науче принципе полигоналног моделовања у функцији анимације. Оспособљавају се избор начина моделовања према одређеној сврси моделовања. Сазнају основне функције софтверских алата за 3D моделовање и 3D анимацију.

Теоријска настава

Принципи моделовања; Полигонално моделовање; Алати за креирање полигона (Creating 3D Polygons). Креирање и цртања облика (3D Spline Models); 3D Modifier; HardSurface моделовање, Органско моделовање, UV мапе.

Практична настава

Основне функције програма Autodesk Maya (кретање кроз виртуелни простор, утицање на објекте, кориштење манипулатора за померање, ротирање, увећавање); Хијерархије у 3D софтверу и анимација експресијама; Кеyфраме Анимација – ротације и величине (сqуасх анд стретцх); NURBS моделовање - линије; НУРБС моделовање - облици; Увод у полигонално моделовање. Qуад моделовање; Полигонално моделовање једноставног карактера; Полигонално моделовање карактера по задатку; UV мапирање; Дигитално вајање; Основе 3D материјализације; Riging – Увод у скелетне системе. Ригинг – Прављење једноставног скелетног система. Прављење контрола; Skinning, Skin Bind.