3D Анимација

Циљ и исход предмета

Циљеви учења предмета су: 1) да студенти сазнају начела 3D анимације; 2) да се мотивишу за усавршавање у анимацији; 3) да се оспособе за критичко расуђивање о анимацији у контексту ауторског филма и утилитарне графике (оглашавања). Студенти размумеју илузију покрета, односно својства (механику и динамику) кретања. Науче одабране поступке и алате анимирања у виртуелном тродимензионалном простору. Упућују се у историју 3D анимације. Оспособљавају се за упоредну анализу савремених тенденција. Оспособљавају се за креативан (тимски и интердисциплинаран) рад у домену аудиовизуелне уметности.

Теоријска настава

Основни појмови и термини 3D анимације; Анимација као специфичан производ у домену аудиовизуелне уметности. Лопта и клатно; Деформација и антиципација; Лет птице; Циклус двоножног хода 1; Циклус двоножног хода 2; Циклус двоножног хода 3; Двоножни трк; Циклус четвороножног хода; Остали циклуси кретања код животиња; Циклуси у природи, Ефекти; Вокализација; Монтажа. Естетика анимираног филма; Анализа и поређење референци из историје анимације и савремене анимације.

Практична настава

Примена тема представљених предавањем кроз пројектне задатке. Рад са совтверским алатом Autodesk Maya (animation, visual effects, rendering). Акценат је на критикама и коректурама ауторских пројеката.