Послови / занимања

Неки од послова који се могу обављати по завршеном студијском програму:

  • Софтверски инжењер,
  • Web developer,
  • Java програмер,
  • PHP програмер,
  • Microsoft .NET програмер,
  • Инжењер мобилних апликација (Android, IOS),
  • IT project manager,
  • Пројектант и програмер база података.