Знања

На студијском програму Рачунарске науке студенти стичу следећа знања:

  • Самостални рад на развоју софтвера,
  • Укључивање у тимове за развој софтвера разних врста и намена,
  • Давање консултантских услуга у вези са анализом, пројектовањем, имплементацијом и одржавањем сложених софтверских система,
  • Аналитички приступ у решавању проблема на основу усвојених знања из теоријских и алгоритамских основа рачунарства,
  • Успешно коришћење разних методологија и алата у развоју софтвера,
  • Способност развоја сложених апликација и софтверских система,
  • Развој модерних Wеб апликација и информационих система (примена вештачке интелигенције и модерних информационих технологија),
  • Управљање софтверским пројектима,
  • Коришћење савремених софтверских окружења и алата за пројектовање и тестирање,
  • Обезбеђивање заштите података.