Сертификати

На студијском програму Рачунарске науке студенти стичу знања која им омогућују да полажу испите за следеће компанијске сертификате:

 • Microsoft Visual Studio,
 • Microsoft Visual Studio.NET,
 • Computer Associates ERwin,
 • Програмски језик C,
 • Програмски језик C#,
 • ADO.NET технологија,
 • ASP.NET технологија,
 • Технологије XML (eXtensible Markup Language) веб сервиса (HTTP, XML i SOAP),
 • Упитни језик TRANSACT-SQL,
 • Програмски језик Java,
 • HTML i CSS.