План и садржај студија

I година

I семестар

Часова

ЕСПБ

Цртање и сликање

3+3

8

Основи обликовања

3+3

8

Основи пројектовања

3+3

8

Енглески језик 1

2+0

6

II семестар

Часова

ЕСПБ

Илустрација

3+3

8

Дизајн и информационе технологије

3+3

8

Музичка продукција 1

3+3

8

Енглески језик 2

2+0

6

II година

III семестар

Часова

ЕСПБ

Писмо и типографија

3+3

8

Фотографија

3+3

8

Рачунарска подршка у дизајну

3+3

8

Енглески језик 3

2+0

6

IV семестар

Часова

ЕСПБ

Музичка продукција 2

3+3

8

Графички дизајн

3+4

9

Простор и облик

2+3

7

Енглески језик 4

2+0

6

III година

V семестар

Часова

ЕСПБ

Увод у интерактивни дизајн

3+3

8

3D моделовање и анимација

3+3

8

Сценарио и књига снимања

2+2

8

Графичко оглашавање

2+2

6

VI семестар

Часова

ЕСПБ

Рачунарска анимација

3+3

8

Графички дизајн 2

3+3

8

Филмска продукција

3+3

6

Музичка продукција 3

3+3

8

IV година

VII семестар

Часова

ЕСПБ

Визуелне комуникације

2+1

6

Интеракција човек рачунар

3+3

8

Изборни предмети (бира се 16 ЕСПБ)

6+6

16

 

Сценски дизајн

3+3

8

 

Дизајн мултимедија

3+3

8

 

Дизајн амбалаже

3+3

8

 

Дизајн ентеријера

3+3

8

 

Бионика у дизајну

3+3

8

VIII семестар

Часова

ЕСПБ

Web дизајн

3+3

8

Мултимедијални системи

3+3

8

Дизајн рачунарских игара

2+3

8

Партиципаторни дизајн

2+1

6

Рачунарски факултет Рачунарски факултет 011-33-48-079