План и садржај студија

I година

I семестар

Часова

ЕСПБ

Цртање и сликање

3+3

8

Основи обликовања

3+3

8

Простор и облик

3+3

8

Увод у музичку продукцију

2+0

3

Енглески језик 1

0+2

3

II семестар

Часова

ЕСПБ

Илустрација

3+2

8

Основи пројектовања

2+3

8

Музичка продукција 1

3+3

8

Енглески језик 2

2+2

6

II година

III семестар

Часова

ЕСПБ

Писмо и типографија

2+3

8

Фотографија

3+3

8

Моделовање

3+2

8

Историја уметности

2+2

6

IV семестар

Часова

ЕСПБ

Графичко обликовање

2+3

8

Обликовање ентеријера

3+2

8

Музичка продукција 2

3+3

8

Историја дизајна

2+2

6

III година

V семестар

Часова

ЕСПБ

Основи анимације

2+2

7

Дизајн и информационе технологије 1

2+2

7

Изборни предмети (бира се 16 ЕСПБ)

6+6

16

 

Графички пројекти 1

3+3

8

 

Филм 1

3+3

8

 

Обликовање сцене

3+3

8

 

Мултимедијални пројекти

3+3

8

VI семестар

Часова

ЕСПБ

Дизајн и информационе технологије 2

2+1

5

Мултимедијални рачунарски системи 1

3+3

7

Изборни предмети (бира се 18 ЕСПБ)

0+0

18

 

Илустрација у дигиталној уметности

2+2

6

 

Филм 2

3+3

6

 

Графички пројекти 2

2+2

6

 

Дигитални видео

2+2

6

 

Интерактивна графика

2+2

6

 

Визуелне комуникације

2+2

6

IV година

VII семестар

Часова

ЕСПБ

Увод у 3Д анимацију

2+2

6

Анимирана графика

3+3

8

Изборни предмети (бира се 16 ЕСПБ)

6+6

16

 

Дигитална слика

3+3

8

 

Постпродукција

3+3

8

 

Поетика дигиталне уметности

3+3

8

 

Дизајн виртуелног простора

3+3

8

VIII семестар

Часова

ЕСПБ

Филм и мултимедија

3+3

8

3D анимација

4+3

8

Мултимедијални рачунарски системи 2

3+3

8

Завршни рад - Израда и одбрана

0+0

3

Завршни рад - припрема

0+0

3