Знања

На студијском програму Рачунарски дизајн студенти стичу следећа знања:

  • Израда графичких дизајнерских решења коришћењем модерних програмских пакета за графички дизајн и припрему за штампу,
  • Креирање мултимедијалног садржаја,
  • Визуелизација у интерактивном окружењу,
  • Музичка продукција,
  • Web дизајн,
  • Дизајн рачунарских игрица,
  • Монтажа видео записа.