Бенефиције

 • Студенти Рачунарског факултета имају следеће бенефиције:

  • Статусом студента Рачунарског факултета стичу права на: здравствено осигурање, повлашћену вожњу у градском превозу, ETC картицу и друге студентске попусте,
  • Попуст од 30% на CET-ова издања, информације у секретаријијату РАФ-а
  • Попуст од 50% за све курсеве у организацији ЦЕТ-а, Кнез Михајлова 6/V или Трг Републике 5/V, 328-1614
  • Право на легалне академске лиценце компаније Microsoft.

Дипломирани студенти

Варићак Александар

 

Завршио сам Рачунарски факултет, смер “Напредне рачунарске технологије”. Дипломирао сам на тему “кретање робота у неизвесном простору”. Тренутно сам запослен у аустријској компанији AlteaTec са седиштем у Београду. Моја позиција у фирми је технички директор. У овој компанији радим од марта 2011. године. Компанија има 33 запослена, од чега је 18 developera. Програмски језици који се највише користе су Python, PHP и Java. Системи које правимо се састоје од 3 дела – frontend (HTML5 + PHP), backend (Python) и backoffice (HTML5+ PHP). Системи су предвиђени за велики број клијената, али због поверљивости не смем да наводим називе компанија које су нам клијенти. Моја задужења су управљање пројектима, организација запослених, дизајнирање архитектуре система, контакт с клијентима, спецификација захтева и одабир технологија за развој.

Пре почетка рада у тренутној компанији радио сам у америчкој компанији Wowd (са повећим бројем колега са факултета) као software developer од августа 2008. до марта 2011. и у спортској кладионици Mozzart као software architect од децембра 2009. до фебруара 2010. године када сам морао да напустим посао због нових обавеза у компанији Wowd.

План за неку будућност ми је да једног дана имам своју фирму која ће се бавити развојем апликација за мобилне телефоне. Тренутно, хобија ради, развијам апликације за Андроид платформу.

 

Кабиљо Игор

Завршио сам дипломске студије 2010. на смеру нове софтверске технологије, и мастер студије 2011. године на смеру алгоритми и комбинаторика. Током студија учествовао сам у развоју Wowd-а - стартупа који се бавио wеб и социјалним претраживањем. Задњих годину и по дана радим као софтвер инжењер у Facebook-у (Менло Парк, Калифорнија), на персонализацији садржаја ка кориснику. У свакодневном послу веома ми користи стручно знање стечено у областима алгоритама, машинског учења и вештачке интелигенције. Такође, раду на великим системима битно помаже знање које сам стекао на разним већим пројектима током студија, а који су се бавили дизајном софтвера.

Радулашки Марина

Дипломирала сам 2009. године на смеру Нове софтверске технологије са дипломским радом „Нумеричке симулације ротирајућих Бозе-Ајнштајн кондензата“. Од 2011. године сам студент докторских студија примењене физике на Станфорд универзитету у Калифорнији, САД. У оквиру доктората радим на пројекту у области нанофотонике који подразумева моделовање фотонских кристала у MatLab-у уз коришћење Phyton софтвера, који се извршава на графичким процесорским јединицама, као и експериментални рад у чистој соби и оптичкој лабораторији.

Јовановић Петар

Завршио МС/НСТ. Радим као софтверски инжењер у Лабораторији за примену рачунара у науци (PSCL), на Институту за физику, у Београду, на PRACE пројекту, чији је предмет развој хардверске и софтверске инфраструктуре за high performance computing у Европи. Мој посао обухвата анализу и оптимизацију перформанси програма на суперрачунарима (Cray, IBM BlueGene, Bullx, x86 кластери), за шта ми веома користе концепти научени на предметима као што су анализа и дизајн алгоритама, паралелни алгоритми, научна израчунавања, теорија аутомата, језика и алгоритама и сл. Међу језицима које најчешће користим су C/C++, Fortran, Python и Java. Осим тога, члан сам Part-time Scientists тима за Google Lunar X-Prize, где се бавим развојем AI-а за аутономне операције лунарног ровера.

Јовановић Немања

Преко Рачунарског факултета радим на пројекту "E-logoped" у центру за унапређење животних активности, пројекат се ради у Java програмском језику на MySQL бази. Пројекат би требао да помогне деци са оштећеним говором. Такође радим као софтвер developer у фирми "Интелигентни системи" где радим на развоју софтвера који се користи за трговину струјом. Овај пројекат је такође рађен у Јави са коришћењем Hibernate, Spring, JSP технологија на Oracle бази. Технологије као што је Hibernate и генерално сам ORM сам учио на послу, Spring и JSP сам понео са собом са факултета тако да ми није било тешко да се брзо уклопим у посао.

Након завршетка факултета радио сам са професором Драганом Шалетићем на раду "Граy-ова насупрот бинарног кодирања у генетским алгоритмима" који је објављен на међународној конференција ICDQM 2011. године. Тренутно радим на пост дипломским студијама.

 

Ступар Милан

Тренутно запослен у Шведској компанији "Q5 Management", на позицији програмера foreks апликација, где се развија аутоматизован софтвер за трговање на foreks берзама. Такође, додатно упослен као freelancer, преко портала: freelancer.com, elance.com и odesk.com, где су стечене вештине са РАФ-а дошле до изражаја, поготово кад је реч о дизајну софтвера, спецификацији и тестирању.

Већина пројеката је одрађена C# .NET програмским језиком, користећи Visual Studio 2010. План за будућност је запослење у јакој страној компанији као и да се пласира на тржиште што више квалитетних софтверских решења која ће константно правити неку зараду (лиценцирањем, процентом продаје, процентом зараде на берзи итд).

Биографије свих дипломираних студената на овом студијском програму

План и садржај студија

година

I семестар

Часова

ЕСПБ

Линеарна алгебра и аналитичка геометрија

3+2

8

Дискретне структуре

3+2

8

Увод у програмирање

2+4

8

Енглески 1

2+0

3

Пословне апликације

0+2

3

II семестар

Часова

ЕСПБ

Математичка анализа

3+2

8

Основи рачунарских система

3+2

8

Објектно-оријентисано програмирање

2+4

8

Енглески 2

2+0

3

Писмено и усмено изражавање

0+2

3

II година

III семестар

Часова

ЕСПБ

Алгоритми и структуре података

3+2

8

Дизајн софтвера

2+3

8

Интелигентни системи

3+3

8

Напредна математичка анализа

2+2

6

IV семестар

Часова

ЕСПБ

Оперативни системи

3+3

8

Рачунарске мреже

3+3

8

Базе података

3+2

8

Дизајн и анализа алгоритама

2+2

6

III година

V семестар

Часова

ЕСПБ

Вероватноћа и статистика

2+2

6

Програмски преводиоци

2+2

6

Изборни предмети (бира се 18 ЕСПБ)

6+6

18

 

 

 

 

 

 

 

Геометријски алгоритми

2+2

6

Софтверске компоненте

2+2

6

Тестирање софтвера

2+2

6

Управљање информацијама

2+2

6

Скрипт језици

2+2

6

Рачунарска графика

2+2

6

Паралелни алгоритми

2+2

6

Системи у реалном времену

2+2

6

VI семестар

Часова

ЕСПБ

Интеракција човек-рачунар

2+2

6

Алгебра

2+2

6

Изборни предмети (бира се 18 ЕСПБ)

6+6

18

 

 

 

 

 

 

Web програмирање

2+2

6

Увод у биоинформатику

2+2

6

Генетски алгоритми

2+2

6

Криптографија

2+2

6

Функционално програмирање

2+2

6

Интегрисани информациони системи

2+2

6

Машинско учење

2+2

6

Развој мобилних апликација

2+2

6

IV година

VII семестар

Часова

ЕСПБ

Комбинаторика и теорија графова

2+2

6

Управљање пројектима

2+2

6

Изборни предмети (бира се 18 ЕСПБ)

6+6

18

      

Моделовање и симулација

2+2

6

Велики подаци

2+2

6

Дубоко учење

2+2

6

Складишта података

2+2

6

Мултимедијални информациони системи

2+2

6

Препознавање говора

2+2

6

Напредно веб програмирање

2+2

6

VIII семестар

Часова

ЕСПБ

Теорија алгоритама, аутомата и језика

4+4

8

Софтверско инжењерство

3+3

7

Конкурентни и дистрибуирани системи

3+3

6

Завршни рад - Израда и одбрана

0+0

2

Завршни рад - Истраживање и припрема

0+0

4

Стручна пракса

0+0

3

 

План студија основног академског студијског програма Рачунарске науке, акредитованог 2009.

План студија основног академског студијског програма Рачунарске науке, акредитованог 2014.

Школарина

Гледано из угла студента школарина представља инвестицију у сопствену будућност.

Школарина укључује:

 • наставу,
 • индивидуалне консултације,
 • полагање испита,
 • комплетну литературу у штампаном или електронском облику,
 • софтверске лиценце,
 • неограничени приступ интернету,
 • употребу осталих ресурса факултета,
 • све потврде, уверења, обрасце, дипломе, итд.

Цена академских студија је 2.700€.

Једном речју, за студенте нема скривених трошкова.

У случају плаћања на рате укупна цена је 3.000€:

 • Прва рата - при упису се плаћа 1200€,
 • друга рата - до 31. децембра се плаћа 900€,
 • трећа рата - до 1. априла се плаћа 900€.

Цене су изражене у еврима за једну годину студија, а плаћање се врши у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

Пример уплатнице

 

Сертификати

На студијском програму Рачунарске науке студенти стичу знања која им омогућују да полажу испите за следеће компанијске сертификате:

 • Microsoft Visual Studio,
 • Microsoft Visual Studio.NET,
 • Computer Associates ERwin,
 • Програмски језик C,
 • Програмски језик C#,
 • ADO.NET технологија,
 • ASP.NET технологија,
 • Технологије XML (eXtensible Markup Language) веб сервиса (HTTP, XML i SOAP),
 • Упитни језик TRANSACT-SQL,
 • Програмски језик Java,
 • HTML i CSS.

Знања

На студијском програму Рачунарске науке студенти стичу следећа знања:

 • Самостални рад на развоју софтвера,
 • Укључивање у тимове за развој софтвера разних врста и намена,
 • Давање консултантских услуга у вези са анализом, пројектовањем, имплементацијом и одржавањем сложених софтверских система,
 • Аналитички приступ у решавању проблема на основу усвојених знања из теоријских и алгоритамских основа рачунарства,
 • Успешно коришћење разних методологија и алата у развоју софтвера,
 • Способност развоја сложених апликација и софтверских система,
 • Развој модерних Wеб апликација и информационих система (примена вештачке интелигенције и модерних информационих технологија),
 • Управљање софтверским пројектима,
 • Коришћење савремених софтверских окружења и алата за пројектовање и тестирање,
 • Обезбеђивање заштите података.