Послови / занимања

Неки од послова који се могу обављати по завршеном студијском програму:

  • IT администратор малих и средњих мрежа,
  • IT подршка,
  • Desktop техничар,
  • Linux администратор,
  • System администратор,
  • Администратор рачунарских мрежа,
  • Сервисер рачунара,
  • Web мастер.