Знања

На струковном студијском програму Информационе технологије студенти стичу следећа знања:

  • Конфигурација и инсталација рачунарске мреже,
  • Безбедност података и рачунарских мрежа,
  • Пројектовање web апликација и администрација web сајтова,
  • Одржавање серверских и клијентских оперативних система,
  • Одржавање Windows и Linux оперативних система,
  • Одржавање хардвера рачунара,
  • Одржавање база података,
  • Пружање техничке подршке.