Знања

  • Стручна знања која се односе на теорије, принципе и процесе развоја и одржавања рачунарских система, укључујући вредновање и разумевање постојећих и долазећих технологија, као и критичко оцењивање њихове применљивости у решавању корисничких захтева.
  • Стручна знања из пројектовања, развоја и примене принципа различитих парадигми на развој и одржавање рачунарских система и придружених технологија.
  • Знања из хардвера, софтвера и рачунарских комуникација која су потребна за даље учење и усавршавање у области која се непрекидно мења.