Школарина

Гледано из угла студента школарина представља инвестицију у сопствену будућност.

Школарина укључује:

 • наставу,
 • индивидуалне консултације,
 • полагање испита,
 • комплетну литературу у штампаном или електронском облику,
 • софтверске лиценце,
 • неограничени приступ интернету,
 • употребу осталих ресурса факултета,
 • све потврде, уверења, обрасце, дипломе, итд.

 

Цена струковних студија је 1.800€.

Једном речју, за студенте нема скривених трошкова.

У случају плаћања на рате укупна цена је 2.000€:

 • Прва рата - при упису се плаћа 800€,
 • друга рата - до 31. децембра се плаћа 600€,
 • трећа рата - до 1. априла се плаћа 600€.

 

Генерацији студената 2022/2023. одобрава се специјалан попуст од 25% за све три године студија Информационе технологије, уместо 1.800€ цена је 1.350€ по години.

У случају плаћања на рате, уз специјални попуст, укупна цена је 1.500€:

 • Прва рата - при упису се плаћа 600€,
 • друга рата - до 31. децембра се плаћа 450€,
 • трећа рата - до 1. априла се плаћа 450€.

 

Цене су изражене у еврима за једну годину студија, а плаћање се врши у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

Пример уплатнице