План и садржај студија

I година

I семестар

Часова

ЕСПБ

Администрација и одржавање система 1

3+3

8

Основи програмирања

2+3

8

Организација рачунара

3+2

8

Енглески 1

2+0

3

Практикум из архитектуре рачунара и оперативних система

0+2

3

II семестар

Часова

ЕСПБ

Администрација и одржавање система 2

3+3

8

Основи информационих технологија

3+2

8

Пословни софтвер

2+3

8

Енглески 2

2+0

3

Писмено и усмено изражавање

0+2

3

II година

III семестар

Часова

ЕСПБ

Дизајн и развој веб страна

2+3

8

Веб системи и технологије

3+2

8

Енглески 3

2+2

6

Информациони системи

3+3

8

IV семестар

Часова

ЕСПБ

Рачунарске комуникације

3+3

8

Програмирање wеб апликација

2+3

8

Интеракција човек-рачунар

2+2

6

Електронско пословање

3+2

8

III година

V семестар

Часова

ЕСПБ

Увод у софтверско инжењерство

2+3

8

ИТ сервис менаџмент

2+1

6

Изборни предмети (бира се 16 ЕСПБ)

6+6

16

    

Увод у администрацију IP мрежа

3+3

8

Конфигурација и одржавање IP мрежа

3+3

8

SQL програмирање

3+3

8

C# програмирање

3+3

8

VI семестар

Часова

ЕСПБ

Историја рачунарства

2+0

4

Стручна пракса

0+0

3

Завршни рад - израда и одбрана

0+0

2

Завршни рад - припрема

0+0

3

Изборни предмети (бира се 18 ЕСПБ)

9+6

18

      

Управљање и одржавање Windows Server окружења

3+2

6

Заштита рачунарске мреже помоћу мрежне баријере

3+2

6

Практичне технике заштите у IP мрежама

3+2

6

Развој инфраструктуре и сервиса у облаку

3+2

6

Развој wеб апликација и сервиса

3+2

6

Microsoft технологије за приступ подацима

3+2

6

 

План студија струковног студијског програма Информационе технологије, акредитованог 2009. године

План студија струковног студијског програма Информационе технологије, акредитованог 2014. године