План и садржај студија

I година

I семестар

Часова

ЕСПБ

Администрација и одржавање система 1

3+3

8

Основи програмирања

2+3

8

Организација рачунара

3+3

8

Енглески 1

2+0

3

Практикум из архитектуре рачунара и оперативних система

0+2

3

II семестар

Часова

ЕСПБ

Администрација и одржавање система 2

3+3

8

Основи информационих технологија

3+1

8

Пословни софтвер

2+3

8

Енглески 2

2+0

3

Писмено и усмено изражавање

0+2

3

II година

III семестар

Часова

ЕСПБ

Дизајн и развој web страна

2+3

8

Web системи и технологије

3+2

8

Енглески 3

2+2

6

Информациони системи

3+3

8

IV семестар

Часова

ЕСПБ

Рачунарске комуникације

3+3

8

Програмирање wеб апликација

2+3

8

Интеракција човек-рачунар

2+2

6

Електронско пословање

3+2

8

III година

V семестар

Часова

ЕСПБ

Увод у софтверско инжењерство

3+2

8

ИТ сервис менаџмент

2+1

6

Изборни предмети (бира се 16 ЕСПБ)

6+6

16

    

Увод у администрацију IP мрежа

3+3

8

Конфигурација и одржавање IP мрежа

3+3

8

SQL програмирање

3+3

8

C# програмирање

3+3

8

VI семестар

Часова

ЕСПБ

Историја рачунарства

2+0

4

Стручна пракса

0+0

2

Изборни предмети (бира се 24 ЕСПБ)

9+9

24

      

Управљање и одржавање Windows Server окружења

3+3

8

Имплементирање Microsoft ISA сервера

3+3

8

Практичне технике заштите у IP мрежама

3+3

8

Развој инфраструктуре и сервиса у облаку

3+3

8

Развој wеб апликација и сервиса

3+3

8

Microsoft технологије за приступ подацима

3+3

8

 

План студија струковног студијског програма Информационе технологије, акредитованог 2009. године

Рачунарски факултет Рачунарски факултет 011-33-48-079