Одбране дипломских радова

У четвртак и петак, 27. и 28. децембра 2008. биће брањено пет дипломских радова. Поред најављених, дипломски ће бранити студенти:

 

четвртак:

- Иван Приморац (23/03) - учионица 3, 15:00 ч.

Скуп протокола web сервиса WS

 

петак:

- Севић Тамара (90/04) - учионица 1, 15:00 ч.

Имплементација решења за QoS у MPLS backbone мрежи националног телекома

- Костић Иван (02/03) - учионица 1, 16:00 ч.
Реализација 3Play мреже у metro ethernet окружењу
- Дурмиш Коран (100/05) - учионица 1, 16:45 ч.

L3/L2 граница у кампус мрежи

- Милиновић Горан (26/03) - учионица 1, 17:15 ч.
VPN arhitektura- поређење MPLS L3VPN и IPSec архитектуре