Одбрана дипломског - Ивана Прешић

У петак 27. новембра 2009. године у 13:15 часова, на Рачунарском факултету у учионици број 7, дипломски рад ће бранити студент Ивана Прешић (86/05) на тему „Анализа података у мобилној телефонији коришћењем Data Mart“.

 

Одбрана дипломског рада је јавна.