Utorak za zakrpe stiže; proverite da li je Windows Update isključen i nemojte da tražite!

Ako volite da pijete iz zatrovanog vatrogasnog hidranta, svakako neka vam Windows Update bude omogućen. Ali, ako ste bar malo skeptični u vezi sa Windows zakrpama, evo jednostavnih koraka za postavljanje i proveru da li su vrata zaključana pred vukovima. Da, moraćete da zakrpite kad tad. Ne, ne morate ropski da uzimate sve što se zadaje. Video sam nekoliko proverenih izveštaja da Microsoft sada "tražiocima" (seekers) natura novu revidiranu verziju ažuriranja Win10 Septembar-Oktobar-Novembar-Decembar 2018, verzija 1809.

Опширније...

Osnove normalizacije baze podataka

Ako radite sa bazama podataka izvesno vreme, sigurno ćete čuti termin normalizacija. Možda vas je neko i pitao da li je vaša baza podataka normalizovana ili da li ste koristili Bojs-Kodovu normalnu formu (BCNF). Normalizacija se uglavnom ne obavlja redovno jer se smatra da je to postupak mnogo primereniji teoretičarima i naučnicima nego praktičarima. Međutim, poznavanje principa normalizacije i njihova svakodnevna primena u bazi podataka zaista nije mnogo komplikovana i može izuzetno poboljšati funkcionisanje sistema za upravljanje bazama podataka. Ovde ćemo vam predstaviti koncept normalizacije i ukratko ćemo objasniti najuobičajenije normalne forme.

Опширније...

Prikupljanje podataka pomoću upita u SQL-u: Upoznavanje sa naredbom SELECT

Struktuirani upitni jezik nudi korisnicima baza podataka moćan i prilagodljiv mehanizam prikupljanja podataka – naredbu SELECT. U ovom odeljku, upoznaćemo se sa opštom formom naredbe SELECT i zajedno ćemo napraviti nekoliko oglednih upita u bazi podataka. Ako je ovo prvi vaš pohod u svet struktuiranog upitnog jezika, možda bi bilo dobro da obnovite osnove SQL-a pre nego što nastavimo. Ako želite da kreirate bazu podataka od samog početka, najbolje bi bilo da naučite kako da kreirate baze podataka i tabele u SQL-u.

Опширније...

Uvod u relacije u bazama podataka

Izraz „relacioni“ koji koristimo kad govorimo o bazama podataka odnosi se na veze koje postoje između tabela. Oni koji tek počnu da se bave bazama podataka veoma često ne mogu odmah da uoče razliku između baza podataka i tabelarnih proračuna. Uspevaju da vide tabele ispunjene podacima i shvataju da im baze podataka omogućavaju da organizuju i izvlače podatke na drugačije načine, ali ne uspevaju da prepoznaju značaj relacije između podataka zbog čega se tehnologija relacionih baza podataka tako zove.

Опширније...

Osnove SQL-a

Upoznajte DDL, DML i JOINs

Struktuirani upitni jezik je jedan od osnovnih sastavnih blokova savremene arhitekture baza podataka. Definiše metode koje se koriste da bi se kreirale relacione baze podataka i da bi se sa njima radilo na svim glavnim platformama. Na prvi pogled, jezik izgleda složeno i skoro zastrašujuće, ali uopšte ga nije teško savladati.

Опширније...

Šta treba da znate o struktuiranom upitnom jeziku (SQL-u)

Struktuirani upitni jezik (SQL) je skup naredbi koje se koriste za rad sa relacionom bazom podataka. U stvari SQL je jedini jezik koga razume većina baza podataka. Kad god radite sa nekom bazom podataka, softver prevodi vaše naredbe (bez obzira na to da li ste kliknuli na dugme miša ili ste popunjavali obrazac) u naredbu u SQL-u koju baza podataka zna kako da protumači. SQL ima tri glavne komponente: jezik za manipulisanje podacima (DML), jezik za definisanje podataka (DDL) i jezik za kontrolu pristupa podacima (DCL).

Опширније...