Сарадња РАФ-а и EMC-а

Рачунарски факултет је постао члан Academic Alliance програма информатичке куће EMC. Чланство у Academic Alliance програму омогућава непосредан трансфер најновијих практичних вештина из области технологија за управљање информацијама студентима РАФ-а у оквиру одговарајућих наставних предмета. Чланством започиње и стручна сарадња РАФ-а са инжењерима ове угледне међународне корпорације.

Са пословањем у преко 80 земаља, бројем запослених од око 33 хиљаде и многобројним научно-истраживачким центрима широм света, EMC је водећа компанија на тржишту интелигентних, флексибилних и безбедних информатичких инфраструктура. Доминира у понуди сториџа, која укључује хардверске и софтверске технологије за организовање и чување великих количина дигиталних садржаја. Светски је лидер и у понуди система и архитектура за бекаповање и опоравак података. Све израженији тренд рачунарства у облаку тешко би био замислив без технологија виртуелизације које развија EMC. Увиђајући да је један од кључних изазова са којим се у информатичком добу сусрећемо огромна количина података која нас окружује, а чије успешно анализирање представља непресушан потенцијал, EMC поклања велику пажњу и решењима из домена науке о подацима и аналитике великих података.

У оквиру студија на РАФ-у студнети се сусрећу са тематиком управљања информацијама на предавањима и вежбама из више различитих наставних предмета. РАФ студентима приближава концепте управљања информацијама и обучава их за коришћење актуелних технолошких решења.

Спајање компаније Дел и ЕМЦ

Виртуелизација, хипервизорски софтвер и VMware технологије

Зашто је концепт виртуелних машина доживео толики успех?

Прочитајте интервју на тему "Рачунарство у хибридном облаку", са Мирославом Вранешом, сениор инжењером из корпорације EMC².EMC².