Мастер рад - Стефан Драгићевић

Стефан Драгићевић је одбранио мастер рад на тему "Реализација ротационог инверзног клатна коришћењем фази логичког контролера", испред ментора др Милоша Јовановића и др Драгана Милетића, члана комисије.

"У овом раду је дизајнирано, направљено и контролисано Фурута клатно. Контролер показује добре перформансе и одржава клатно у усправном положају. Систем испољава осцилације, углавном због квалитета мотора који је коришћен. Пажљиво моделирање система и процена параметара, као и прост систем су заслужни за успешну контролу система." - закључује Стефан у свом раду.