Оглас за посао - CIMA фондација

Истраживачка Фондација CIMA из Италије (http://www.cimafoundation.org/en/) расписала је оглас за два ИТЦ експерта - систем администратора и софтвер developer-а. Траже се или студенти завршних година или дипломци РАФ-а који су заинтересовани за ове позиције. CIMA је научно-истраживачка подршка Италијанској цивилној заштити, а сарађивали су и са Сектором за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова Републике Србије на успостављању система раног упозоравања у Србији.