Дипломирао Дејан Јовановић

Студент Дејан Јовановић је 11.05.2017. на РАФ-у одбранио свој дипломски рад на тему "Апликативно оријентисани дистрибутери саобраћаја" пред ментором др Ђорђем Бабићем и др Душаном Вујошевићем, чланом комисије.
 
"Из рада се може закључити да доношење одлуке који дистрибутер саобраћаја купити (софтверско решење или хардверско) и како га конфигурисати зависи од целог OSI модела, свих 7 слојева. Овим радом је показано да ни једно решење не може бити савршено, већ колико је могуће прилагођено пословној логици и систему у који се смешта дистрибутер саобраћаја. " - закључио је Дејан. 
 
Фотографије са одбране погледајте овде.
 
 
Рачунарски факултет Рачунарски факултет 011-33-48-079