Истраживање о миграцијама студената - анкета

Кабинет министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику, у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја и Републичким заводом за статистику, спроводи истраживање о плановима студената у вези са будућим миграционим кретањима, како унутар Републике Србије, тако и ван њених граница, као и о њиховим ставовима о одласку из земље.
Циљ истраживања јесте обезбеђивање поузданих података који ће се користити као добра основа за управљање миграцијама младих високообразованих људи. Такође, послужиће за планирање активности и креирање конкретних механизама и мера у овој области ради стварања повољног амбијента за младе да остану у Србији, односно да се након завршетка студијских програма у иностранству врате у земљу.
Подаци се прикупљају на свим факултетима, академијама и високим школама које имају акредитоване студијске програме.
 
Молимо студенте да попуне on line упитник и да на тај начин допринесу бољем сагледавању једног од горућих проблема у нашем друштву.
 
Упитник је доступан на следећој веб-адреси: http://www.stat.gov.rs/MigracijeStudenata/.
Напомињемо да РЗС никада не објављује личне податке које прикупи током својих истраживања. Јавно могу бити коришћени само подаци сведени на просек на нивоу комплетног узорка.
Рачунарски факултет Рачунарски факултет 011-33-48-079