Петар Ерић одбранио је дипломски рад на тему "Регистрација чланова спортских друштава"

Студент Рачунарског факултета Петар Ерић 21. октобра одбранио је дипломски рад на тему "Регистрација чланова спортских друштава" пред комисијом коју су чинили: ментор проф. др Милан Видаковић и др Бојана Димић Сурла.
"Дипломски рад представља апликацију за евидентирање чланова спортских друштава. Развијена апликација омогућава регистрацију активности чланова, праћење редовности присуства натренинзима, финансијске ефекте прикупљених чланарина, као и регистрацију корисника и додељивањеразличитим корисничким групама.
Апликација на основу регистрованих долазака даје статистичкеизвештаје о степену искоришћења месечне чланарине и финансијским ефектима. Обезбеђујемаркирање корисника који нису у року измирили своју чланарину. Осим тога, сви чланови клуба добијају на крају месеца извештаје о броју тренинга на којима су присуствовали, као и о стању свог кредита.
Погодности које доноси апликација: једноставна регистрација присуства на тренинзима, обавештавање корисника у случају да нису уплатили чланарину за актуелни месец, сви корисници на крају месеца добијају извештаје о броју одрађених тренинга, менаџери на крају месеца добијају извештаје о оствреним приходима,менаџери на крају месеца добијају извештаје о члановима који нису измирили своје обавезе, могућност рада апликације на више језика.
Апликација је раздвојена на два дела:
1. Серверски део са базом података пружа РЕСТ АПИ подршку кроз стандардни wеб сервице. Имплементација је реализована у програмском језику ГО, а за складиштење података коришћена је МyСqл база података.
2. ГУИ део садржи кориснички интерфејс и спреге ка серверском делу. Имплементација је реализована у Ангулар верзији 7.
Приликом организације софтвера, вођена је брига о могућности за каснију тимску надоградњу апликације. Уграђени су стандрадни елементи сигурносних механизама, који се базирају на ХТТПС, ЈWТ токенима и криптовању осетљивих корисничких информација преко ПБДКФ2 алгоритма".