Студенткиња Теодора Младеновић одбранила је свој дипломски рад на тему "Анализа разлика између класичне и дигиталне обраде фотографије"

Студенткиња Рачунарског факултета Теодора Младеновић је 22. октобра 2020. године одбранила дипломски рад на тему "Анализа разлика између класичне и дигиталне обраде фотографије" пред комисијом коју су чинили: ментор др Душан Вујошевић и члан др Ненад Малешевић.
 
"Рад се у уводном делу бави проблематиком оптичког разумевања слике и развојем историјских техника хемијских, односно електронско-дигиталних процеса стварања и чувања реалних слика из природе. Упоредо са развојем технологије бележења слика, развијана је и техника њихове обраде. Приказујући поступке класичног ретуша фотогрфија, алата и прибора којима је ретуш вршен, анализира се непроменљивост захтева који наручиоци у различитим историјским епохама имају у вези обраде фотографија. Уочавајући потребу обраде савремених, дигиталних снимака, Томас Кнол креира Фотошоп, програм који подржавајући класичан радни амбијент ретушера фотографија, револуционарно мења наш однос према фото-дигиталном запису. У завршном делу рада анализирају се најкарактеристичније алатке програма и даје приказ њихове примене на дигиталном
снимку који је направила ауторка рада." - наведено је у апстракту.
 
"Ипак, закони тржишта и токова новца учинили су да Фотошоп у садашњој фази почне да ради и против својих корисника. Најновије верзије порграма купују се на claud’s-у и лиценце се обнављају сваке године, количина алатки и обим понуде превазилазе реалне потребе корисника и више су у функцији маркетинга и оправдавања стварања нових верзија.
И поред свега, појава програма Adobe Photoshop у потпуности је променила наш однос према дигиталним снимцима, а преливајући се у реалан живот савременог човека, почела је да мења и наше свакодневно сагледавање стварности коју доживљавамо кроз алатке из Tool’s понуде Adobe Photoshop-a" - закључила је Теодора.
 
Фотографије са одбране налазе се у галерији.