Петар Ерић одбранио мастер рад на тему ‚‚Систем за креирање спецификације и контролисање развоја ангулар компоненти“

Петар Ерић дипломирао је на Рачунарском факултету у Београду 2019. године, а 14. маја 2021. године одбранио је мастер рад на тему Систем за креирање спецификације и контролисање развоја ангулар компоненти. Комисију пред којом је Петар Ерић бранио мастер рад, чинили су ментор проф. др Душан Вујошевић, проф. др Милан Видаковић и проф. др Бојана Димић Сурла.

Рад представља природан наставак истраживања започетог у дипломском раду, под називом „Регистрација чланова спортских друштава“, где су описани кораци у реализацији веб апликације и наведен начин креирања документације на основу које је обављено њено пројектовање. Основна апликација се базира на клијентској страни реализовану кроз програмски језик Angular, серверској страни реализованој у програмском језику GoLang и бази података MySQL. 

Надограђена апликација користи исте технологије, са акцентом на повећани степен сигурности.Уведен је концепт различитих нивоа исте апликације, која се комбинује са вишеструким корисничким ролама и различитим врстама осетљивих докумената, који захтевају додатне корисничке приоритете. Нова апликација има значајно увећан број радних екрана, па се претпоставља да за је за израду финалне аплиакције неопходно ангажовање програмерског тима. Током пројектовања увећане апликације, значајно је повећан обим потребне документације. Руководилац пројекта који треба да припреми конкретан радни задатак за програмера треба једноставно да из постојеће документације издвоји само оне податке који су битни за непосредно програмирање. Том приликом, треба програмеру доставити само неопходне податке, али му треба омогућити увид и у остатак система. Стога је изабрано да се комплетна документација формира тако што ће се у базу података уносити сви елементи документације који се креирају у стандардним алатима за опис пројекта.
Након претстављања рада, комисија је честитала кандидату успешну одбрану и ново мастер звање.
Слике са одбране погледајте у галерији.

6344-petar-eric-odbranio-master-rad-na-temu-sistem-za-kreiranje-specifikacije-i-kontrolisanje-razvoja-xa-angular-xa-komponenti