Студент Александар Миленовић одбранио је дипломски рад на тему „Custom two-phase weblogin решење“

Студент Рачунарског факултета Александар Миленовић је 4. фебруара 2021. године одбранио дипломски рад на тему „Custom two-phase weblogin решење“ пред комисијом коју су чинили: ментор др Милан Видаковић и члан др Бојана Димић Сурла.

„Циљ овог дипломског рада је имплементација мобилне апликације која омогућава цустом two-phase web login, чиме се постиже већа безбедност на интернету. Употребом ове апликације, свака регистрација или пријава на неком сајту пролази кроз додатни корак провере. На овај начин, повећава сигурност на интернету зато што за злоупотребу више није довољно само да се украде кориснично име и шифра.“ – наведено је у апстракту.

„Мобилна апликација развијена у овом раду пружа кориснику могућност додатне провере приликом приступа сајтовима, и то приликом што су пријављивања, регистрације и одјављивања са сајтова. Иако изгледа једноставно са становишта функционалности, ова апликација пружа кориснику још један степен заштите поред већ постојећих. Овакав тип апликација засигурно представљају будућност заштите на интернету.“ – закључио је Александар.

1 thought on “Студент Александар Миленовић одбранио је дипломски рад на тему „Custom two-phase weblogin решење“”

  1. Pingback: site

Comments are closed.

6133-student-aleksandar-milenovic-odbranio-je-diplomski-rad-na-temu-xa-custom-two-phase-weblogin-xa-resenje