Студент Марко Митић одбранио је дипломски рад на тему „Примена програмског језика Kotlin за развој апликација“

Студент Рачунарског факултета Марко Митић је 4. фебруара 2021. године одбранио дипломски рад на тему „Примена програмског језика Kotlin за развој апликација“ пред комисијом коју су чинили: ментор др Милан Видаковић и члан др Бојана Димић Сурла.

„Kotlin је модерни, статички, строго-типизиран језик с подрском за објектно-орјентисано и функционално програмирање. Настао је као одговор на недостатке и спор развој Java језика и дизајниран је да буде компатибилан с њим и омогуци лаку транзицију Java кода на Kotlin. Компајлира се у Java bytecode и самим тим може да се извршава у свим окружењима као и Јава. Kotlin је мултиплатформски језик широке намене – компајлер може исти код да преведе у Јава bytecode, JaваСкрипт [JavaScript] и нативни код па се може извршавати у великом броју окружења као што су: сервери, десктоп апликације, Android, iOS, browser frontend, итд. Коришћењем Мултиплатфом опције Kotlinа, могу се лако креирати пројекти који покривају више окружења тј. платформи и омогућавају лако дељење котлин кода између њих.“ – наведено је у апстракту.

„Аутор рада се је током рада у индрустији уверио да је велика већина developerа након испобавања Kotlinа врло задовољна језиком и жели да настави да ради у њему. Самим тим, препоручује свима да пробају Kotlin и утврде да ли може да им побољша искуство развоја софтверских пројеката.“ – закључио је Марко.

6132-student-marko-mitic-odbranio-je-diplomski-rad-na-temu-primena-programskog-jezika-xa-kotlin-xa-za-razvoj-aplikacija