Студент Милош Ђурић одбранио је дипломски рад на тему „Анализа и приказ SAP Commerce решења“

Студент Рачунарског факултета Милош Ђурић је 18. септембра 2021. године одбранио дипломски рад на тему Анализа и приказ SAP Commerce решења пред комисијом коју су чинили ментор, др Милан Видаковић и члан, др Милош Раденковић.

Захваљујући отвореној и проширивој архитектури SAP Commerce платформе, корисницима је пружена могућност да лако прошире и прилагоде модел података и пословну логику како би се оптимално прилагодили њиховим пословним захтевима. Штавише, коришћењем популарних технолошких стандарда, SAP Commerce омогућава да се скрати време и убрза имплементација пројекта, јер нема потребе за обимном обуком IT тимова. SAP Commerce нуди јединствени систем за управљање садржајем, производима, продајним операцијама и каналима, све то у оквиру једне платформе. На тај начин помаже продавцима, произвођачима и другима да креирају јединствено и беспрекорно искуство за своје клијенте на унакрсним каналима – од онлине сајта, преко мобилних апликација, до физичких продавница итд.
Ослањајући се на SAP Commerce платформу, компаније су у стању да подрже свој бизнис и да се лако интегришу са постојећим системима. Могу побољшати функционалну продуктивност, смањити трошкове и повећати приходе. Такође имају техничку основу за раст у будућности која је сигурна, и која им помаже да стекну конкурентску предност и да пруже још више иновативнијих могућности. – наведено је у уводу.

У закључку свог рада, Милош је истакао следеће:

Овај рад је пружио технички преглед SAP Commerce платформе, и њену способност да задовољи растуће потребе трговаца, укључујући кључне софтверске слојеве и архитектуру, могућност за прилагођавањем, уграђене функционалности и управљање операцијама. Као што смо видели, SAP Commerce нуди агилно и прошириво решење које омогућава трговцима да прошире и прилагоде своје корисничко искуство. Као јединствен систем за управљање садржајем производа, трговинским операцијама и каналима, SAP Commerce омогућава доследно искуство у целом процесу куповине, унапређење back-end и front-end функционалности, побољшање задовољства купаца, смањење трошкова и заузврат повећање прихода.
Кроз пример постављања и развијања нове веб подавнице, видели смо да се архитектура заснована на моделу коју користи SAP Commerce лако инсталира, развија и прилагођава, и представља трговачко решење за будућност, које одговара пословним потребама тачно, без наметања силе.

6446-student-milos-duric-odbranio-je-diplomski-rad-na-temu-analiza-i-prikaz-xa-sap-commerce-xa-resenja