Студент Никола Ристић одбранио је дипломски рад на тему „Анализа подухвата мобилне апликације „Буди студент“ пројектованог помоћу технике лин канвас“

Студент Рачунарског факултета Никола Ристић је 23. септембра 2021. године одбранио дипломски рад на тему Анализа подухвата мобилне апликације „Буди студент“ пројектованог помоћу технике лин канвас пред комисијом коју су чинили ментор, др Душан Вујошевић и члан, др Немања Радосављевић.

Главни циљ и тема овог рада јесте развој и представљање мобилне апликације уз помоћ технике лин канвас, као и њена употреба. Пре саме израде прикупљене су потребне информације неопходне за почетак креирања. Наша циљна група су средњошколци, као и сви остали који планирају да своје школовање подигну на виши степен. Мобилна апликација је замишљена да буде на дохват руке свима, како би у сваком тренутку могли да добију потребне информације о факултетима и њиховим дешавањима. – наведено је у апстракту.

У закључку свог рада, Никола је истакао следеће:

У глави 1. смо обрађивали основне појмове бизнис модела, шта представља стартап, као и појам лин канваса.

У глави 2. је детаљно објашњена идеја развоја наше мобилне апликације. Покушали смо да кроз што бољи и сликовит начин представимо нашу идеју. Тренутни модел који је приказан је направљен на веб сајту “MobinCube”. Назив апликације је “БудиСтудент” и самим тим може наговестити потенцијалне кориснике о чему је реч. 

У глави 3. представљен је попуњен лин канвас за наш стартап. Трудили смо се да свако поље детаљно разрадимо и објаснимо значење ставки наведених у истим. Приказана је једна, на локалном, српском тржишту, иновативна идеја са краткорочним и дугорочним плановима, планираним трошковима и изворима прихода. Такође, укратко је презентована и идеја за маркетинг стратегију.

У глави 4. смо представили још један појам за презентовање идеја потенцијалним инвеститорима. То је стартап пич, који је детаљно објашњен. Уз то смо додали пример коришћења стартап пичпрезеновања који се односи на нашу идеју.

6451-student-nikola-ristic-odbranio-je-diplomski-rad-na-temu-analiza-poduhvata-mobilne-aplikacije-budi-student-projektovanog-pomocu-tehnike-lin-kanvas