Студент Рачунарског факултета Aleksa Деспић одбранио је дипломски рад на тему „Симулaција Тјурингове машине“

Студент Рачунарског факултета Aleksa Деспић одбранио је 25.02.2021. године дипломски рад на тему „Симулaција Тјурингове машине“ пред двочланом комисијом коју су чинили ментор др Драган Урошевић и др Јелена Јовановић.

„Тјурингова машина је математички модел по ком се дефинише апстрактна машина која управља симболима на бесконачној траци. Упркос својој очигледној једноставности, за сваки алгоритам може се дефинисати Тјурингова машина која га симулира. Иако није први овакав модел, допринео је своје име њиховој категоризацији, те се за друге моделе који могу да симулирају исти скуп алгоритама као и Тјурингова машина каже да су Тјуринг комплетни. Тјурингова машина се састоји из бесконачне траке подељене у поља (ћелије), и главе.

Свака ћелија може бити празна, или може да садржи тачно један симбол. Глава се у сваком тренутку налази изнад тачно једног поља, и и у тачно једном стању, те се за то
стање може рећи и да је стање машине као целине. Свака машина, дакле, мора имати бар једно могуће стање. Било које стање машине може, али и не мора бити прихватајуће. Прихватајућа стања су стања у којима извршавање Тјурингове машине престаје, и алгоритам је извршен, односно унета реч препозната. Тјурингова машина има правила према којима мења стање, пише по траци и помера се“.
Фотографије са одбране налазе се у галерији .

6227-student-racunarskog-fakulteta-aleksa-despic-odbranio-je-diplomski-rad-na-temu-simulacija-tjuringove-masine