Студент Стефан Поповић одбранио је дипломски рад на тему „Реактивно програмирање“

Студент Рачунарског факултета Стефан Поповић је 29. јануара 2021. године одбранио дипломски рад на тему „Реактивно програмирање“ пред комисијом коју су чинили: ментор др Бојана Димић Сурла и члан др Милош Раденковић.
„Реактивно програмирање је концепт заснован на функционалном програмирању, токовима података и реаговању на промене. Овај начин програмирања је до недавно био заборављен, али постаје популарнији од када су гиганти попут Netflix-a почели да га користе.

Предности реактивног програмирања су многобројне, али неке од најбитнијих су:
● Умањивање комплексности кода
● Олакшавање паралелизације
● Лака визуелизација помоћу дијаграма
● Изградња комплексних компоненти помоћу уланчавања простих
● Могућност покретања истих компоненти у синхроном или асинхроном режиму уз
минималне измене
ReactiveX је најпопуларнија имплементација реактивног програмирања која је доступна у многим језицима. У раду ће бити описана ова имплементација, њене основне
компоненте, као и њихова употреба у конкретним примерима. Сви примери ће бити написани у језику Javascript и RxJs имплементацији ReactiveX стандарда, али их је врло лако применити у било ком другом језику који има своју имплементацију ReactiveX стандарда.“ – наведено је у апстракту.

„С једне стране, реактивно програмирање може да упрости комплексну апликацију и да олакша паралелизацију обраде података. Такође, може и да помогне програмерима да боље разумеју већ постојећи код помоћу Marble дијаграма. С друге стране, због чињенице да је релативно непознат концепт, може да отежа проналажење искусних програмера за пројекат који користи ReactiveX. Исто тако, када се неправилно употреби или када се употреби за решавање погрешног проблема, може довести до непотребног компликовања кода и до лошијих перформанси. Посао програмера је да добро сагледа ситуацију и да одлучи да ли је задатак који треба да реши добар за употребу реактивног програмирања или не.“ – закључио је Стефан.
Фотографије са одбране налазе се у галерији.

6131-student-stefan-popovic-odbranio-je-diplomski-rad-na-temu-reaktivno-programiranje