Студент Веселин Марковић одбранио је дипломски рад на тему „4G мобилне мреже четврте генерације“

Студент Рачунарског факултета Веселин Марковић је 12. јула 2021. године одбранио дипломски рад на тему „4G мобилне мреже четврте генерације“ пред комисијом коју су чинили ментор, др Десимир Вучић и члан, др Селена Вукотић.
„Технологије које се сматрају претечама (и првим верзијама) 4G су WiMAX – први пут имплементирана у Јужној Кореји 2006. године и LTE (Long Term Evolution) – први пут имплементирана у Ослу, Норвешка и Стокхолму, Шведска 2009. године. Иако је WiMAX представљен тржишту значајно пре LTE – притом обећавајући и веће брзине преноса – LTE је представљао еволуцију постојећих 3G технологија (GSM и), док је WiMAX била потпуно нова и одвојена технологија. До 2009. године већина мобилних оператера се, услед веће економске оправданости, определила се за LTE као технологију на којој ће градити своје 4G мреже. Верзија 2.1 WiMAX стандарда, објављена 2011. године, омогућавала је провајдерима који су користили WiMAX стандард лак прелазак на LTE, након чега до краја деценије долази до постепеног гашења WiMAX-а као засебног стандарда, док LTE постаје синоним за 4G („4G LTE“).“ – наведено је у уводу.
У закључку свог рада, Веселин је истакао следеће: „ITU, Међународна телекомуникациона унија, започела је рад на развоју пете генерације мобилних мрежа почетком 2012. године формирањем ITU-R Радне групе 5D (Working Party 5D, WP 5D), која је као почетни задатак имала спровођење две студије: (1) студија о „IMT Визији за 2020. и даље“ (IMT Vision for 2020 and beyond) и (2) студија о будућим технолошким трендовима везаним за земаљске IMT системе. Средином 2015. године ITU-R започиње рад на стандарду IMT-2020, ITU стандарду за мреже пете генерације. Финална верзија овог стандарда је, након пет и по година рада, објављена у фебруару 2021.“

6429-student-veselin-markovic-odbranio-je-diplomski-rad-na-temu-xa-4g-xa-mobilne-mreze-cetvrte-generacije