Студенткиња Марија Станисављевић одбранила је дипломски рад на тему „Поларни кодови у 5G мрежама“

Студенткиња Рачунарског факултета Марија Станисављевић је 2. октобра 2021. године одбранила дипломски рад на тему Поларни кодови у 5G мрежама пред комисијом коју су чинили ментор, др Десимир Вучић и члан, др Селена Вукотић.

У уводу свог рада Марија је истакла следеће:

Поларни кодови привукли су велику пажњу од кад их је увео Арıкан 2008 године. То су први практични кодови код којих је доказано да постижу капацитет канала на бесконачној дужини. Ова област се данас активно истражује, а једна од главних тема је конструкција кода. Прво се пручава феномен поларизације канала над дискретним произвољним улазом канала без меморије. Веома је битно да се кодирање као и операција декодирања поларних кодова могу се имплементирати са сложеношћу O (N log N) где је N дужина блока кода. О томе се више говори у наставку. Показује се да су поларни кодови погодини не само за кодирање канала већ могу постићи оптималне перформансе за неколико других важних проблема у теорији информација.

5G означава пету генерецију. Прецизније речено, то се може рећи као бежични систем пете генерације. То је планирани, надолазећи генерацијски стандард који превазилази тренутне стандардне технологије LTE радијског приступа. Највеће брзине преноса које би подржала 5G технологија су 5Gbps за преузимање. Већина планирања RAM-a за 5G мрежу тренутно је у току, а планирање 5G има за циљ већ капацитет од тренутног 4G-a, омогућавајући јединствену густину корисника мобилног широкопојасног приступа.
Фотографије са одбране доступне су у галерији.

6455-studentkinja-marija-stanisavljevic-odbranila-je-diplomski-rad-na-temu-polarni-kodovi-u-xa-5g-xa-mrezama