Algoritmi, kombinatorika i optimizacija

Kristina Vušković, Redovni profesor
Kristina se bavi strukturalnom analizom grafova pomoću koje se kreiraju efikasni algoritmi prepoznavanja i optimizacije.

Dušan Tošić, Redovni profesor
Optimizacija, pretraživanje i genetski algoritmi; jezici za opis podataka i Sematički web; metodika nastave računarstva.

Nataša Pržulj, Redovni profesor
Nataša se bavi primenom teorije grafova, matematičkog programiranja i računarskih tehnika u rešavanju problema koji se bave analizom velikih skupova podataka u računarskoj i sistemskoj biologiji.

Dragan Urošević, Vanredni profesor
Razvoj metaheurističkih algoritama za razne probleme kombinatorne optimizacije: lokacijski problemi, grafovski problemi (minimalno podstablo, minimalno povezan podgraf), klasterovanje podataka, itd.

Boris Agapiev, Docent

Irena Jovanović, Docent

Milan Škarić, Asistent

Projekti Ministarstva prosvete i nauke 2011-2015

Program integralnih i interdisciplinarnih istraživanja

Razvoj novih informaciono-komunikacionih tehnologija, korišćenjem naprednih matematičkih metoda, sa primenama u medicini, energetici, e-upravi i zaštiti životne sredine (III 44006) 

Rukovodilac projekta: Zoran Ognjanović, Matematički institut SANU
Učesnici sa RAFa u podprojektu Algoritmi, kombinatorika i optimizacija:
Kristina Vušković (rukovodilac podprojekta), Nataša Pržulj, Dragan Urošević
Sajt projekta: http://www.mi.sanu.ac.rs/projects/044006e.htm 

Osnovna istraživanja

Teorija grafova i matematičko programiranje sa primenama u hemiji i računarstvu (OI 174033)

Rukovodilac projekta: Slobodan Simić, Matematički institut SANU
Učesnici sa RAFa u podprojektu Strukturalna teorija grafova:
Kristina Vušković (rukovodilac podprojekta), Irena Jovanović, Milan Škarić
Sajt projekta: http://www.mi.sanu.ac.rs/projects/174033e.htm

Matematički Modeli i Metode Optimizacije Velikih Sistema (OI 174010)

Rukovodilac projekta: Nenad Mladenović, Matematički institut SANU
Učesnici sa RAFa: Dragan Urošević, Dušan Tošić