Patenti i tehnička rešenja

Tehničko rešenje: „Digitalna biblioteka doktorskih disertacija integrisana sa srpskim, evropskim i svetskim standardima i digitalnim bibliotekama“, autori: Dragan Ivanović, Branko Milosavljević, Lidija Ivanović, Dušan Surla, Mirjana Brković i Bojana Dimić Surla, ТР094/30.09.2020 (M82) Miljko Erić, … Read more

Read more

Umetnički rezultati

2021. Danica Stojanović, Samostalna umetnička izložba – prezentovanje samostalnog umetničkog rada, kaligrafija velikih formata “Unutrašnja melodija – Vlakna kao likovno sredstvo” u izložbenom prostoru Doma inženjera Nikola Tesla, Beograd 2021 Danica Stojanović, Samostalna umetnička izložba … Read more

Read more

Radovi na konferencijama

2021. Milan Tomić, Dragan Urošević, A Heuristic Approach in Solving the Optimal Seating Chart Problem, International Conference on Mathematical Optimization Theory and Operations Research, 271-283, July 2021 (M31) Dušan Ramljak, Tatjana Davidović, Dragan Urošević, Tatjana … Read more

Read more

Radovi u časopisima

2020. Radenković, M., Bogdanović, Z., Despotović-Zrakić, M., Labus, A., & Lazarević, S. Assessing consumer readiness for participation in IoT-based demand response business models. Technological Forecasting and Social Change, Vol. 150, https://doi.org/10.1016/j.techfore. 2019.119715, IF=5.846, М21аŽ. Bojović, … Read more

Read more

Nagrade i priznanja

2021. Danica Stojanović, Osvojena druga nagrada na konkursu koji je raspisao Institut za javno zdravlje “Dr Milan Jovanović Batut”, za idejno rešenje – Plakat na temu “Prevencija upotrebe duvana”, Beograd 2021. Jelena Mladenović, Nagrada za … Read more

Read more