Akreditacija

Акредитација и дозвола за рад – 2014/2015.

Одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета Националног савета за високо образовање, у процесу новог циклуса акредитације (реакредитације) 2014/2015. године, Рачунарски факултет акредитовао је 11 студијских програма у три поља (природно-математичко, техничко-технолошко и уметничко).

Студијски програми Природно-математичко поље Техничко-технолошко поље Уметничко поље
Назив студијског програма Звање које се стиче Назив студијског програма Звање које се стиче Назив студијског програма Звање које се стиче
Основне струковне студије     Информационе технологије Струковни инжењер електротехнике и рачунарства    
Основне академске студије Рачунарске науке Дипломирани информатичар Рачунарско инжењерство Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства Рачунарски дизајн Дипломирани дизајнер
Мастер академске студије Рачунарске науке Мастер информатичар Рачунарско инжењерство Мастер инжењер електротехнике и рачунарства Рачунарски дизајн Мастер дизајнер
Софтверско инжењерство
Информациони системи
Докторске студије Рачунарске науке Доктор наука – рачунарске науке Рачунарско инжењерство Доктор наука – електротехника и рачунарство    

АКРЕДИТАЦИЈА И ДОЗВОЛА ЗА РАД ФАКУЛТЕТА:

АКРЕДИТАЦИЈА РАЧУНАРСКОГ ФАКУЛТЕТА КАО НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКЕ УСТАНОВЕ

АКРЕДИТАЦИЈА И ДОЗВОЛА ЗА РАД УНИВЕРЗИТЕТА УНИОН:

2808-akreditacija-i-dozvola-za-rad