Akreditacija

Акредитација и дозвола за рад – 2009.

Одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета (IV циклус) Националог савета за високо образовање, Рачунарски факултет, Универзитет Унион, успешно је завршио процес акредитације и добио дозволу за рад. Акредитовано је свих седам студијских програма у два поља – природно-математичко и техничко-технолошко поље – у свим нивоима студија.

Студијски програмиПриродно-математичко пољеТехничко-технолошко поље
Назив студијског програмаЗвање које се стичеНазив студијског програмаЗвање које се стиче
Основне струковне студије  Информационе технологијеСтруковни инжењер електротехнике и рачунарства
Основне академске студијеРачунарске наукеДипломирани информатичарРачунарске мреже и комуникацијеДипломирани инжењер електротехнике и рачунарства
Дипломске академске – мастер студијеИнтелигентни системиМастер информатичарРачунарске комуникацијеМастер инжењер електротехнике и рачунарства
Докторске студијеАлгоритми, комбинаторика, оптимизацијаДоктор наука – рачунарске наукеОбрада сигнала у телекомуникацијамаДоктор наука – електротехника и рачунарство

АКРЕДИТАЦИЈА И ДОЗВОЛА ЗА РАД ФАКУЛТЕТА:

АКРЕДИТАЦИЈА РАЧУНАРСКОГ ФАКУЛТЕТА КАО НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКЕ УСТАНОВЕ

АКРЕДИТАЦИЈА И ДОЗВОЛА ЗА РАД УНИВЕРЗИТЕТА УНИОН:

1802-akreditacija-i-dozvola-za-rad-2009