Akreditacija

Акредитација и дозвола за рад – 2009.

Одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета (IV циклус) Националог савета за високо образовање, Рачунарски факултет, Универзитет Унион, успешно је завршио процес акредитације и добио дозволу за рад. Акредитовано је свих седам студијских програма у два поља – природно-математичко и техничко-технолошко поље – у свим нивоима студија.

Студијски програми Природно-математичко поље Техничко-технолошко поље
Назив студијског програма Звање које се стиче Назив студијског програма Звање које се стиче
Основне струковне студије     Информационе технологије Струковни инжењер електротехнике и рачунарства
Основне академске студије Рачунарске науке Дипломирани информатичар Рачунарске мреже и комуникације Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства
Дипломске академске – мастер студије Интелигентни системи Мастер информатичар Рачунарске комуникације Мастер инжењер електротехнике и рачунарства
Докторске студије Алгоритми, комбинаторика, оптимизација Доктор наука – рачунарске науке Обрада сигнала у телекомуникацијама Доктор наука – електротехника и рачунарство

АКРЕДИТАЦИЈА И ДОЗВОЛА ЗА РАД ФАКУЛТЕТА:

АКРЕДИТАЦИЈА РАЧУНАРСКОГ ФАКУЛТЕТА КАО НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКЕ УСТАНОВЕ

АКРЕДИТАЦИЈА И ДОЗВОЛА ЗА РАД УНИВЕРЗИТЕТА УНИОН:

1802-akreditacija-i-dozvola-za-rad-2009