Рачунарске науке – Мастер Студије

Образовање студената за различите врсте послова који у својој основи имају обраду структуираних и неструктуираних података и екстракцију корисног знања.

Студијски програм се бави рачунарским и алгоритамским аспектом обраде података, а студенти се припремају за примену алгоритама обраде података у различитим доменима (друштвене мреже, библиографија, биологија, психологија, маркетинг, и сл.).

Рачунарске науке

 • Назив студијског програма:
  Мастер академске студије – Рачунарске науке (реакредитован 2020.)
 • Претходни назив студијског програма:
  Интелигентни системи (акредитован 2009.) и Рачунарске науке (акредитован 2014.)
 • Трајање: 1 година (60 ESP бодова)
 • Звање: Мастер информатичар
 • Број студената који се први пут уписују:
  до 15 студената

Услови за упис:

 • Завршене одговарајуће основне академске студије у трајању од 4 године (240 бодова),
 • Ранг листа кандидата приликом уписа одређује се на основу успешности завршетка претходних студија пријављених кандидата,
 • Детаљније о упису,
 • Стипендије.

Акредитација и дозвола за рад

Школарина

Гледано из угла студента школарина представља инвестицију у сопствену будућност.

Школарина укључује:

 • наставу,
 • индивидуалне консултације,
 • полагање испита,
 • комплетну литературу у штампаном или електронском облику,
 • софтверске лиценце,
 • неограничени приступ интернету,
 • употребу осталих ресурса факултета,
 • све потврде, уверења, обрасце, дипломе, итд.

Једном речју, за студенте нема скривених трошкова.

Цена мастер студија је 3.000€.

У случају плаћања на рате укупна цена је 3.300€:

 • Прва рата – при упису се плаћа 1320€,
 • друга рата – до 31. децембра се плаћа 990€,
 • трећа рата – до 1. априла се плаћа 990€.

Максималан попуст до 40% – за сваку завршену годину основних академских студија на Рачунарском факултету будући мастер студенти остварују право на 10 % попуста.

Цене су изражене у еврима за једну годину студија, а плаћање је у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

Пример уплатнице

План и садржај студија

Мастер Студије

I семестар Часова ЕСПБ
Увод у методологију научно-истраживачког рада 2+2 6
Обрада природног језика 2+2 6
Принципи програмирања 2+2 6
Изборни предмети (бира се 12 ЕСПБ) 4+4 12
Системи засновани на знању 2+2 6
Рударење података 2+2 6
Анализа друштвених мрежа 2+2 6
Роботика 2+2 6
Квантни рачунари 2+2 6
II семестар Часова ЕСПБ
Практикум из рачунарства у облаку 0+2 3
Проналажење информација 2+2 6
Стручна пракса 0+0 3
Завршни рад – Истраживање и припрема 0+0 9
Завршни рад – Израда и одбрана 0+0 9

План студија мастер студијског програма Интелигентни системи, акредитованог 2009.

Знања и Бенефиције

Знања

 • Напредна академска знања која се односе на теорије и принципе алгоритама вештачке интелигенције и алгоритама за екстракцију корисних информација из података у дигиталном облику, укључујући критичко разумевање, вредновање и примену рачунарских алгоритама и различитих приступа решавању проблема екстракције знања.
 • Анализе различитих парадигми програмирања и познавање њихове теоријске математичке основе.
 • Стручна знања из савремених софтверских платформи и механизама за управљање аутономним системима.

Бенефиције

Студенти Рачунарског факултета имају следеће бенефиције:

 • Статусом студента Рачунарског факултета стичу права на: здравствено осигурање, повлашћену вожњу у градском превозу, ETC картицу и друге студентске попусте,
 • Попуст од 30% на ЦЕТ-ова издања, информације у секретаријијату РАФ-а
 • Попуст од 50% за све курсеве у организацији ЦЕТ-а, Кнез Михајлова 6/VI или Трг Републике 5/V, 328-1614

2568-studijski-program