Računari i fotografija

Kad se danas pomene fotografija, uglavnom mislimo na fotografije slikane digitalnim fotoaparatom koje čuvamo na kompjuteru ili internetu. Iz tog razloga možemo da zaključimo da je uloga računara u fotografiji ogromna, počev od samog pravljenja … Опширније

Опширније

3D tehnologije

U poslednjih nekoliko godina 3D je postao sastavni deo našeg svakodnevnog života. Počev od filmovа i igricа za rаčunаre, skoro svаki ekrаn u kući biće zа oko godinu dana osposobljen za 3D, čаk i аko … Опширније

Опширније

3D štampači

Koncept 3D štampanja počeo je ozbiljnije da se razmatra osamdesetih godina prošlog veka. Zasluge za otkrivanje ove nove tehnologije brže izrade prototipova pripusuju se američkom pronalazaču Čarlsu Halu (Charles V. Hull), koji je 1983. godine … Опширније

Опширније

IT, zabava i rekreacija

Tehnologija, od muzičkih uređaja pa do televizora, ima veoma dugu istoriju stvaranja novih načina za rekraciju. Međutim, pojavom informacionih tehnologija otvaraju se nove grane i stvaraju se novi načini na koji ljudi mogu da se … Опширније

Опширније

Tehnologija videokonferencije

Videokonferencija predstavlja interaktivnu komunikaciju u realnom vremenu, dva ili više učesnika koji se nalaze na različitim lokacijama, a za komunikaciju koriste kombinaciju video, audio i tehnologiju komunikacije. Suština videokonferencija je komunikacija, dok hardver i softver … Опширније

Опширније