Računari i fotografija

Kad se danas pomene fotografija, uglavnom mislimo na fotografije slikane digitalnim fotoaparatom koje čuvamo na kompjuteru ili internetu. Iz tog razloga možemo da zaključimo da je uloga računara u fotografiji ogromna, počev od samog pravljenja … Опширније

Опширније

3D tehnologije

U poslednjih nekoliko godina 3D je postao sastavni deo našeg svakodnevnog života. Počev od filmovа i igricа za rаčunаre, skoro svаki ekrаn u kući biće zа oko godinu dana osposobljen za 3D, čаk i аko … Опширније

Опширније

3D štampači

Koncept 3D štampanja počeo je ozbiljnije da se razmatra osamdesetih godina prošlog veka. Zasluge za otkrivanje ove nove tehnologije brže izrade prototipova pripusuju se američkom pronalazaču Čarlsu Halu (Charles V. Hull), koji je 1983. godine … Опширније

Опширније

IT, zabava i rekreacija

Tehnologija, od muzičkih uređaja pa do televizora, ima veoma dugu istoriju stvaranja novih načina za rekraciju. Međutim, pojavom informacionih tehnologija otvaraju se nove grane i stvaraju se novi načini na koji ljudi mogu da se … Опширније

Опширније

Aritmetika slike

Aritmetika slike je proces u kome uzimate dve slike istih dimenzija, obavite računicu na njihovim kanalima boja i dobijete novu rezultatntnu sliku koja je njihova kombinacija. Ove operacije mogu da se urade u komercijalnim programima … Опширније

Опширније