Остали важни контакти

Овлашћено лице за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја:

Драгана Петровић (дипломирани правник, секретар Факултета)
Емаил: dpetrovic@raf.rs
Телефон: 011/2633-321

Лице задужено за заштиту података о личности:

Драгана Петровић (дипломирани правник, секретар Факултета)
Емаил: dpetrovic@raf.rs
Телефон: 011/2633-321

Лица за заштиту од сексуалног узнемиравања и уцењивања:

 • др Немања Радосављевић, Доцент
  Емаил: nradosavljevic@raf.rs
  Телефон: 011/3348-079
 • др Миланка Гардашевић-Филиповић, Ванредни професор
  Емаил: mgardasevic@raf.rs
  Телефон: 011/2633-321
 • Милица Ристић, дипломирани филолог
  Емаил: mristic@raf.rs
  Телефон: 011/3348-081