Информациони системи – Мастер Студије

Информациони системи

 • Назив студијског програма:
  Мастер академске студије – Информациони системи (акредитован 2015, а реакредитован 2021.)
 • Трајање: 1 година (60 ESP бодова)
 • Звање: Мастер инжењер информационих система
 • Број студената који се први пут уписују:
  до 15 студената

Услови за упис:

 • Завршене одговарајуће основне академске студије у трајању од 4 године (240 бодова),
 • Ранг листа кандидата приликом уписа одређује се на основу успешности завршетка претходних студија пријављених кандидата,
 • Детаљније о упису

Акредитација и дозвола за рад

Школарина

Гледано из угла студента школарина представља инвестицију у сопствену будућност.

Школарина укључује:

 • наставу,
 • индивидуалне консултације,
 • полагање испита,
 • комплетну литературу у штампаном или електронском облику,
 • софтверске лиценце,
 • неограничени приступ интернету,
 • употребу осталих ресурса факултета,
 • све потврде, уверења, обрасце, дипломе, итд.

Једном речју, за студенте нема скривених трошкова.

Цена мастер студија је 3.000€.

У случају плаћања на рате укупна цена је 3.300€:

 • Прва рата – при упису се плаћа 1320€,
 • друга рата – до 31. децембра се плаћа 990€,
 • трећа рата – до 1. априла се плаћа 990€.

Максималан попуст до 40% – за сваку завршену годину основних академских студија на Рачунарском факултету будући мастер студенти остварују право на 10 % попуста.

Цене су изражене у еврима за једну годину студија, а плаћање је у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

Пример уплатнице

План и садржај студија

Мастер Студије

Знања и Бенефиције

Знања

На мастер студијском програму Информациони системи студенти стичу следећа знања:

 • Самостално препознавање и праћење релевантних иновација и трендова у области информационих система,
 • Развој савремених софтверских архитектура,
 • Имплементација специфичних интегрисаних софтверских решења,
 • Самостални развој комплексних пословних система у различитим технолошким окружењима,
 • Утврђивање информационих захтева,
 • Пројектовање и развој ИС,
 • Примена ИС у великим централизованим, мобилним и дистрибуираним системима.

Бенефиције

Студенти Рачунарског факултета имају следеће бенефиције:

 • Статусом студента Рачунарског факултета стичу права на: здравствено осигурање, повлашћену вожњу у градском превозу, ETC картицу и друге студентске попусте,
 • Попуст од 30% на ЦЕТ-ова издања, информације у секретаријијату РАФ-а
 • Попуст од 50% за све курсеве у организацији ЦЕТ-а, Кнез Михајлова 6/VI или Трг Републике 5/V, 328-1614

2568-studijski-program