Припремна настава и пријемни испит – Основне струковне студије

Информационе технологије

Пријемни испит

Припремна настава је намењена свима који желе да успешно положе пријемни испит за упис на Рачунарски факултет, али и осталим заинтересованима који желе да се припреме за пријемни испит на сличним факултетима.

Информатика

Припремна настава из информатике се одржава онлајн. Приступ материјалима и задацима омогућен је од 1. октобра 2023. до 16. јуна 2024. године на адреси: http://learning.raf.edu.rs/.

Садржај

Припремна настава из предмета информатика, због различитости образовних програма у средњим школама, представља оптималну комбинацију знања из следећих области:

Бројевни системи,

Алгоритми и блок дијаграми,

Оперативни систем, Office, Internet, Web.

У наведеном периоду полазницима је омогућен неограничен приступ онлајн лекцијама, видео материјалима, задацима, решењима задатака и тестовима који симулирају пријемни испит и припремају полазника да га успешно положи. Током трајања припремне наставе предавач је доступан кандидатима за сва питања и консултације.

Припремна настава

Полаже се пријемни испит из информатике.

Пријемни испит из информатике: 16. јун 2024. у 10h.

Упис кандидата који су положили пријемни испит: 18. јун – 21. јун 2023. у 10h.

Пријемни испит се састоји од изабраних задатака из онлајн материјала за припрему пријемног испита из информатике.

Цена припремне наставе и пријемног испита

  • Цена припремне наставе износи 5.000 динара. У цену је урачунато коришћење онлајн материјала за припрему пријемног испита из информатике у наведеном периоду.
  • Цена полагања пријемног испита износи 2.000 динара.

Све уплате за припремну наставу до 31.12.2023. године укључују бесплатан пријемни испит.

Пријављивање за припремну наставу и пријемни испит може се обавити онлајн, телефоном или лично у секретаријату факултета.

Најкасније два дана пре полагања пријемног испита потребно је секретаријату факултета доставити неоверене фотокопије сведочанстава свих разреда средње школе.
Такође, документа (скенирана) можете послати мејлом на sekretarijat @ raf.rs.

За додатне информације о студијским програмима, припремној настави, пријемном испиту и упису на Рачунарски факултет можете контактирати секретаријат факултета на телефон: 011 26 27 613, e-mail: sekretarijat @ raf.rs или доћи лично на адресу Трг републике 5, V спрат.

Пример уплатнице

3198-pripremna-nastava-i-prijemni-ispit-strukovne-studije