Рачунарско инжењерство – Основне студије

Образовање за професију инжењера који ће бити способан да применом стеченог знања и најмодернијих информационо-комуникационих технологија пројектује, имплементира и одржава рачунарске системе и системе високог нивоа сложености, укључујући дистрибуиране системе, системе у облаку и интернет ствари (IoT). Руководи или учествује у развоју, имплементацији и интеграцији наменског софтвера за интелигентне системе, као што су роботи, дронови или аутономна друмска возила.

Студенти се на овом студијском програму кроз пројекте и практичне задатке припремају за реално радно окружење које подразумева аналитичко сагледавање проблема, креативан начин размишљања, рад у тиму, коришћење доступне документације, примену адекватног математичког апарата и алгоритама, као и употребу одговарајућих технологија и парадигми програмирања.

Студијски програм је конципиран у складу са исказаним потребама већег броја компанија које послују у Србији, међу којима су и фирме са којима Рачунарски факултет има уговоре о пословној сарадњи.

Студенти студијског програма Рачунарско инжењерство од треће године студија опредељују се за једну од понуђених тематских група изборних предмета: Софтверски системи, Рачунарске комуникације или Интерактивни системи.

Рачунарско инжењерство

 • Назив студијског програма:
  Рачунарско инжењерство (реакредитован 2021.)
 • Претходни назив студијског програма:
 • Рачунарско инжењерство (реакредитован 2014.)
  Рачунарске мреже и комуникације (акредитован 2009.)
 • Трајање: 4 године (240 EСП бодова)
 • Звање: Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства
 • Број студената који се уписују у прву годину:
  до 180 студената
 • Тематске групе изборних предмета у V, VI i VII семестру: 
  1. Софтверски системи
  2. Рачунарске комуникације
  3. Интерактивни системи

Услови за упис:

Акредитација и дозвола за рад

Школарина

Гледано из угла студента школарина представља инвестицију у сопствену будућност.

Школарина укључује:

 • наставу,
 • индивидуалне консултације,
 • полагање испита,
 • комплетну литературу у штампаном или електронском облику,
 • неограничени приступ интернету,
 • употребу осталих ресурса факултета,
 • све потврде, уверења, обрасце, дипломе, итд.

Једном речју, за студенте нема скривених трошкова.

Цена академских студија је 3.000€.

У случају плаћања на рате укупна цена је 3.300€:

 • Прва рата – при упису се плаћа 1320€,
 • друга рата – до 31. децембра се плаћа 990€,
 • трећа рата – до 1. априла се плаћа 990€.

Цене су изражене у еврима за једну годину студија, а плаћање је у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

Пример уплатнице

План и садржај студија

III година

V семестар   Часова ЕСПБ
Вероватноћа и статистика   2+2 6
Примењена вештачка интелигенција   2+2 6
Тематске групе изборних предмета (бира се 18 ЕСПБ)   6+6 18
Софтверски системи Скрипт језици 2+2 6
Системско програмирање 2+2 6
Тестирање софтвера 2+2 6
Рачунарске комуникације Пројектовање рачунарских система 2+2 6
Повезивање мрежа 2+2 6
Виртуелизовани мрежни системи 2+2 6
Интерактивни системи Системи у реалном времену 2+2 6
Системско програмирање 2+2 6
Физиолошко рачунарство 2+2 6
VI семестар   Часова ЕСПБ
Компресија података   2+2 6
Кодовање и теорија информација   2+2 6
Тематске групе изборних предмета (бира се 18 ЕСПБ)   6+6 18
Софтверски системи Веб програмирање 2+2 6
Интегрисани информациони системи 2+2 6
Развој мобилних апликација 2+2 6
Рачунарске комуникације Технологије комутирања 2+2 6
Технологије рутирања 2+2 6
Безбедност мрежа 2+2 6
Интерактивни системи Интерфејс мозак-рачунар 2+2 6
Дигитална обрада слике 2+2 6
Сензори и актуатори 2+2 6

IV година

VII семестар Часова ЕСПБ
Бежичне и мобилне комуникације 2+2 6
Управљање пројектима 2+2 6
Тематске групе изборних предмета (бира се 18 ЕСПБ) 6+6 18
Софтверски системи Микросервисне апликације 2+2 6
Напредно веб програмирање 2+2 6
Велики подаци 2+2 6
Рачунарске комуникације Дата центар инфраструктура 2+2 6
Рачунарске мреже великих система 2+2 6
Интернет ствари 2+2 6
Интерактивни системи Увод у роботику 2+2 6
Интернет ствари 2+2 6
Компјутерски вид 2+2 6
VIII семестар Часова ЕСПБ
Дигитална обрада сигнала 4+3 8
Наменски рачунарски системи 3+3 7
Примењени дистрибуирани системи 3+2 6
Стручна пракса 0+0 3
Завршни рад – истраживање и припрема 0+0 4
Завршни рад – израда и одбрана 0+0 2

Знања и Бенефиције

Знања

 • Академско знање из математичке и инжењерске теорије, укључујући критичко разумевање и вредновање рачунарских алгоритама и других елемената програмирања, као и примене теорије у пројектовању и имплементацији сложених рачунарских система.
 • Високи ниво инжењерског размишљања и практичног решавања непознатих проблема.
 • Стручно знање из развоја рачунарских система, укључујући и примену теорије и принципа различитих парадигми програмирања.

Бенефиције

Студенти Рачунарског факултета имају следеће бенефиције:

 • Статусом студента Рачунарског факултета стичу права на: здравствено осигурање, повлашћену вожњу у градском превозу, ETC картицу и друге студентске попусте,
 • Попуст од 30% на CЕТ-ова издања, информације у секретаријијату РАФ-а
 • Попуст од 50% за све курсеве у организацији CЕТ-а, Кнез Михајлова 6/VI или Трг Републике 5/V, 328-1614

Послови / занимања

Неки од послова који се могу обављати по завршеном студијском програму:

 • System engineer
 • DevOps engineer
 • Network engineer
 • Network architect
 • Software engineer
 • Software developer
 • Integration specialist
 • System administrator
 • Software developer
 • Engineering manager
 • Network administrator
 • Multicloud IT engineer
 • Forensic computer analyst
 • Cloud computing engineer
 • Information security analyst
 • Embedded software engineer
 • Cloud infrastructure engineer
 • Information security engineer
 • Software integration developer
 • Computer engineering professor
 • Chief information security officer
 • Artificial intelligence and machine learning engineer

1 thought on “Рачунарско инжењерство – Основне студије”

Comments are closed.

2568-studijski-program