Osnove SQL-a

Upoznajte DDL, DML i JOINs Struktuirani upitni jezik je jedan od osnovnih sastavnih blokova savremene arhitekture baza podataka. Definiše metode koje se koriste da bi se kreirale relacione baze podataka i da bi se sa … Опширније

Опширније