Припремна настава и пријемни испит – Основне академске студије

Мултимедијални дизајн

Пријемни испит

За упис на прву годину основних академских студија дизајна на Рачунарском факултету могу конкурисати сви кандидати са завршеном четворогодишњом средњом школом.

Пријемни испит садржи проверу способности::

1. Цртања: 3. септембар од 10h до 14h

2. Дизајнирања: 4. септембар од 10h до 13h

3. Опажања и закључивања: 4. септембар од 14h до 15h

Провера способности цртања траје четири часа.
Проверава се умеће (знање, вештина) реалистичког приказивања просторних и валерских односа елемената композиције. Црта се на папиру формата А0, графитним оловкама из Б категорије (прибор и папир обезбеђује Факултет).

Провера способности дизајнирања траје три часа.
Проверава се умеће вишемедијског обликовања, и то на основу генерисања и монтаже видео и аудио секвенци. Ради се рецентном верзијом софтвера DaVinci Resolve, а према задатој теми.

Провера способности опажања и закључивања траје један час.
Проверавају се склоности у одлучивању (опредељења и мерила укуса) те умеће апстрактног мишљења – у вези са сагледавањем облика и простора.

Рангирање кандидата (у оквиру броја пријављених кандидата и у складу са утврђеном квотом за упис) врши се на основу резултата са пријемног испита (где се провера цртања вреднује са највише 20 бодова, провера дизајнирања са највише 30 бодова и провера опажања и закључивања са највише 10 бодова), као и на основу успеха кандидата у средњој школи (успех се вреднује са највише 40 бодова).
Да би уписао студије, кандидат мора да има укупно најмање 51 бод, од чега најмање 31 бод мора бити са пријемног испита.

Припремна настава

Рачунарски факултет сваке године организује припремну наставу кандидатима за упис на прву годину студија дизајна. Припремна настава одржава се у Кнез Михаиловој 10, осми спрат, а почиње 2. марта 2024. и траје до 1. јуна 2024. године, а одржаваће се суботом, од 10 до 14 часова (4 часа недељно, укупан фонд 52 часа). Настава обухвата часове цртања, као и часове дизајнирања. За проверу опажања и закључивања нема специфичне припреме и литературе.

Припремна настава ће у нужном случају бити организована онлајн.

Кандидати који се припремају самостално могу консултовати следеће изворе:

– Багнал, Брајан, Цртање и сликање, Београд, Моно и Мањана, 2014.

https://www.blackmagicdesign.com/products/davinciresolve/training

https://documents.blackmagicdesign.com/UserManuals/DaVinci-Resolve-16-Beginners-Guide.pdf

Цена припремне наставе и пријемног испита

Цена припремне наставе износи 15.000 динара. У цену је урачунато 52 часа. Настава обухвата цртање и дизајнирање. Сав прибор и материјале обезбеђује Факултет.

Цена полагања пријемног испита износи 8.000 динара.

Све уплате за припремну наставу до 31.12.2023. године укључују бесплатан пријемни испит.

Пријављивање за припремну наставу и пријемни испит може се обавити онлајн, телефоном или лично у секретаријату факултета.

Најкасније два дана пре полагања пријемног испита потребно је секретаријату факултета доставити неоверене фотокопије сведочанстава свих разреда средње школе.
Документа (скенирана) можете послати и мејлом на sekretarijat @ raf.rs.

За додатне информације о студијским програмима, припремној настави, пријемном испиту и упису на Рачунарски факултет можете контактирати секретаријат факултета на телефон: 011 26 27 613, е-маил: sekretarijat @ raf.rs или доћи лично на адресу Трг републике 5, V спрат.

Пример уплатнице

3200-pripremna-nastava-i-prijemni-ispit-racunarski-dizajn