Припремна настава и пријемни испит – Основне академске студије

Мултимедијални дизајн

Пријемни испит

За упис на прву годину основних академских студија дизајна на Рачунарском факултету могу конкурисати сви кандидати са завршеном четворогодишњом средњом школом.

Пријемни испит садржи тест из:

1. Цртања: 17. јун од 10h до 14h

2. Мултимедијалног дизајна: 18. јун од 10h до 13h

3. Познавања уметности: 18. јун од 14h до 15h

Пријемни испит траје два дана. Процена способности и поређење кандидата врши се на основу резултата са пријемног испита и успеха у средњој школи.

Тест цртања траје четири часа. Полаже се првог дана. Задатак је реалистично приказивање просторних и валерских односа елемената поставке. Црта се на папиру формата А0 (841×1189мм), и то графитним оловкама из Б категорије (прибор и подлоге за цртање обезбеђује Рачунарски факултет).

Тест мултимедијалног дизајна траје три часа. Полаже се другог дана. Задатак је вишемедијско обликовање на основу (избора или генерисања) одговарајућих видео и аудио секвенци (употребом рецентне верзије софтвера DaVinci Resolve).

Тест познавања уметности (сликарства, вајарства, графике, архитектуре, стрипа, дизајна, књижевности, музике и филма) траје један час. Полаже се другог дана.

Рангирање кандидата (у оквиру броја пријављених кандидата и у складу са утврђеном квотом за упис) врши се на основу резултата са пријемног испита (где се тест цртања вреднује са највише 20 бодова, тест мултимедијалног дизајна са највише 30 бодова и тест познавања уметности са највише 10 бодова), као и на основу успеха кандидата у средњој школи (успех се вреднује са највише 40 бодова). Да би уписао студије, кандидат мора да сакупи укупно најмање 51 бод, од чега најмање 31 бод мора бити са пријемног испита.

Припремна настава

Рачунарски факултет сваке године организује припремну наставу кандидатима за упис на прву годину студија дизајна. Припремна настава одржава се у Кнез Михаиловој 10, осми спрат, а почиње 4. марта 2023. и траје до 10. јуна 2023. године, а одржаваће се суботом, од 10 до 14 часова (4 часа недељно, укупан фонд 52 часа). Настава обухвата часове цртања, као и часове мултимедијалног дизајна. За тест познавања уметности нема специфичне припреме. Припремна настава ће – у нужном случају – бити организована онлајн.

Кандидати који се припремају самостално могу консултовати следеће изворе:

– Багнал, Брајан, Цртање и сликање, Београд, Моно и Мањана, 2014.

https://www.blackmagicdesign.com/products/davinciresolve/training

https://documents.blackmagicdesign.com/UserManuals/DaVinci-Resolve-16-Beginners-Guide.pdf

Цена припремне наставе и пријемног испита

Цена припремне наставе износи 15.000 динара. У цену је урачунато 52 часа. Настава обухвата цртање и мултимедијални дизајн. Сав прибор и материјале обезбеђује Факултет.

Цена полагања пријемног испита износи 8.000 динара.

Све уплате за припремну наставу до 31.12.2022. године укључују бесплатан пријемни испит.

Пријављивање за припремну наставу и пријемни испит може се обавити онлајн, телефоном или лично у секретаријату факултета.

Најкасније два дана пре полагања пријемног испита потребно је секретаријату факултета доставити неоверене фотокопије сведочанстава свих разреда средње школе.
Документа (скенирана) можете послати и мејлом на sekretarijat @ raf.rs.

За додатне информације о студијским програмима, припремној настави, пријемном испиту и упису на Рачунарски факултет можете контактирати секретаријат факултета на телефон: 011 26 27 613, е-маил: sekretarijat @ raf.rs или доћи лично на адресу Трг републике 5, V спрат.

Пример уплатнице

3200-pripremna-nastava-i-prijemni-ispit-racunarski-dizajn