Рачунарско инжењерство – Докторске студије

Велики број компанија остварује привредни раст захваљујући експанзији улагања у истраживања у области рачунарског инжењерства, за шта су потребна знања која пружају ове докторске студије.

Ту првенствено спада темељно познавање и разумевање дисциплина као што су појектовање микро и нано електронских и оптичких компоненти, напредна обрада сигнала, пројектовање напредних алгоритама за обраду медицинских слика, пројектовање рачунарског хардвера и софтвера из области рачунарских мрежа, као и теоријска питања која омогућују наставак истраживања и научни допринос у области рачунарског инжењерства.

Рачунарско инжењерство

 • Назив студијског програма:
  Докторске академске студије – Рачунарско инжењерство (реакредитован 2015, а потом 2021.)
 • Претходни назив студијског програма:
  Обрада сигнала у телекомуникацијама (акредитован 2009.)
 • Трајање: 3 године (180 ESP бодова)
 • Звање: Доктор наука – електротехника и рачунарство
 • Број студената који се уписују у прву годину:
  до 5 студената

Услови за упис:

Акредитација и дозвола за рад

Подаци о менторима

Школарина

Гледано из угла студента школарина представља инвестицију у сопствену будућност.

Школарина укључује:

 • наставу,
 • индивидуалне консултације,
 • полагање испита,
 • комплетну литературу у штампаном или електронском облику,
 • софтверске лиценце,
 • неограничени приступ интернету,
 • употребу осталих ресурса факултета,
 • све потврде, уверења, обрасце, дипломе, итд.

Једном речју, за студенте нема скривених трошкова.

Цена докторских студија је 2.700€.

У случају плаћања на рате укупна цена је 3.000€:

 • Прва рата – при упису се плаћа 1.200€,
 • друга рата – до 31. јануара се плаћа 900€,
 • трећа рата – до 30. априла се плаћа 900€.

Максималан попуст до 40% – за сваку завршену годину основних академских и мастер студија на Рачунарском факултету будући докторанти остварују право на 8 % попуста.

Цене су изражене у еврима за једну годину студија, а плаћање се врши у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

Пример уплатнице

План и садржај студија

I година

I семестарЧасоваЕСПБ
Технички квалификациони испит0+35
Изборни предмет (бира се 12 ЕСПБ)5+312
Нанотехнологије5+312
Вишебрзинска обрада сигнала5+312
Изборни предмет (бира се 13 ЕСПБ)5+413
Бежичне сензорске мреже5+413
Анализа слика у медицини6+413
II семестарЧасоваЕСПБ
Изборни предмети (бира се 30 ЕСПБ)12+830
Оптичке комуникације6+415
Мултифрактална анализа6+415
Виртуелизација мрежа6+415
Случајни процеси6+415

План студија докторског студијског програма Обрада сигнала у телекомуникацијама, акредитованог 2009.

Знања и Бенефиције

Знања

 • Врхунска теоријска и практична знања потребна за критичку анализу и оригинална истраживања у области рачунарског инжењерства са сврхом проширивања и редефинисања постојећих знања, науке и области рада.
 • Напредне и специјализоване вештине и технике потребне за решавање кључних проблема у истраживању и за проширивање и редефинисање постојећег знања (спектрална анализа сигнала, мултифрактална анализа, статистичке и оптимизационе методе).
 • Вештина комуникације за објашњавање и критику теорија, методологија и закључака, као и представљање резултата истраживања у односу на међународне стандарде и научну заједницу.
 • Развој нових алата, инструмената и уређаја релевантних за област рачунарског инжењерства (микро и нано електронске и оптичке компоненте, пројектовање рачунарског хардвера и софтвера из области рачунарских мрежа, појектовање алгоритама и софтвер за анализу слика у медицини).

Бенефиције

Студенти Рачунарског факултета имају следеће бенефиције:

 • Статусом студента Рачунарског факултета стичу права на: здравствено осигурање, повлашћену вожњу у градском превозу, ETC картицу и друге студентске попусте,
 • Попуст од 30% на ЦЕТ-ова издања, информације у секретаријијату РАФ-а
 • Попуст од 50% за све курсеве у организацији ЦЕТ-а, Кнез Михајлова 6/VI или Трг Републике 5/V, 328-1614

2568-studijski-program