Факторизација бројева коришћењем решета бројног поља

Факторизација бројева је, као један од фундаменталних проблема математике, одувек био предмет интересовања математичара. Из античког периода нам је познат метод Ератостеновог решета. Методе за решавање овог проблема доживљавају процват у 20. и 21. веку кроз … Опширније

Опширније

Конструкција и анализа хардверског USB генератора случајних бројева са применом у криптографији

“Подразумева се да греши свако ко разматра коришћење аритметичких метода за добијање случајних бројева.“, Џон фон Нојман (1951). Значај генератора случајних бројева је изузетно велики у рачунарству, и у многим другим гранама науке. Случајни бројеви се … Опширније

Опширније

Реализација надзорно/управљачког софтверског система за примену код MobiSun уређаја

Циљ овог рада је развој управљачко/надзорног софтвера под android платформом за MobiSun уређај (мобилни роботизовани соларни електрогенератор). MobiSun је аутоматизовани роботски механизам за производњу електричне енергије, користећи сунчеву светлосну енергију. Задатак овог софтвера јесте да … Опширније

Опширније

JPEG

JPEG је пројекат настао средином осамдесетих година као заједнички напор ITU и ISO3 због потребе да се направи заједнички међународни стандард за компресију слике. Након тестирања постојећих метода кодовања, 1988. године изабран је метод базиран … Опширније

Опширније

Развој видео игре за Android платформу

Област игара за мобилне уређаје је релативно нова у софтверској индустрији, али насупрот томе има велики удео на тржишту игара. Захваљујући популарности и заступљености паметних телефона, игре за мобилне телефоне су постале доступније широј популацији … Опширније

Опширније

Функционално програмирање у Swift језику

Функционално програмирање је декларативна програмска парадигма заснована на ламбда рачуну, у којој се програми третирају као низ математичких функција. Иако поседује неколико важних практичних предности у односу на процедурално програмирање, парадигма је до недавно била … Опширније

Опширније

Line arrangement проблем

Line arrangement, тј. распоред линија у геометрији је подела равни формирана колекцијом линија. По Зоне теореми одређивање овог распореда захтева О(n2) време и може се добити једноставним инкременталним алгоритмом који додаје линију по линију, меđутим … Опширније

Опширније

Методе машинског учења за предвиђање исхода спортских догађаја

Спортска индустрија данас представља једно од највећих светских тржишта, чија се вредност процењује у стотинама милијарди долара. Велики део ове индустрије чине спортске кладионице, чији се рад заснива на прогнози исхода спортских догађаја. Циљ овог … Опширније

Опширније