Студентски парламент

Студентски парламент је орган Рачунарског факултета преко кога студенти остварују своја права и штите своје интересе на Рачунарском факултету. Рад Студентског парламента је јаван. Избори за чланове Студентског парламента изводе се сваке друге године у априлу на непосредним и тајним изборима, на којима право гласа и кандидовања имају сви студенти Рачунарског факултета уписани на студије у школској години у којој се Студентски парламент бира. У новембру 2022. године изабрани су следећи чланови:

Чланови студентског парламента

Теодора Живановић
Председник

Александар Гагић
потпредседник

Лука Зечевић

Вељко Весић

Хелена Кечан

Сташа Јовановић

Аја Тимотић

Филип Трајковић

Ана Баранац

Војин Ивезић

Елена Пејовић

1963-studentski-parlament