Мултимедијални Дизајн – Мастер Студије

Сврха изучавања мултимедијалог дизајна у оквиру мастер академских студија јесте формирање савремене, креативне, ликовно и технички образоване, одговорне, професионално специјализоване личности, која је комплетна и квалификована за самостални истраживачки, стваралачки и уметнички рад у области дизајна.
Мастер студије мултимедијалног дизајна студента чини спремним за креативни рад кроз употребу рачунара и најновијих програма за дизајн. Програм обухвата области графичког дизајна, визуелних комуникација и мултимедија. Програмом је предвиђено савладавање напредних метода и технике обраде дигиталне слике, звука, видеа, илустровања, анимирања и компоновања интерактивног мултимедијалног садржаја.

Мултимедијални дизајн

 • Назив студијског програма:
  Мастер академске студије – Мултимедијални дизајн (реакредитован 2021.)
 • Претходни назив студијског програма:
  Рачунарски дизајн (акредитован 2016.)
 • Трајање: 1 година (60 ESP бодова)
 • Звање: Мастер дизајнер
 • Број студената који се први пут уписују:
  до 20 студената

Услови за упис:

 • За упис мастер академских студија дизајна на Рачунарском факултету могу конкурисати сви кандидати који су завршили четворогодишње школовање у рангу од 240 ESPB на уметничким академијама и факултетима (у Републици Србији или у иностранству), и то у области графичког дизајна, веб дизајна, индустријског дизајна, архитектуре, сценског дизајна, сценографије, костимографије, модног дизајна, анимације, режије, камере, фотографије, сликарства, графике и вајарства.

Сви кандидати испитној комисији достављају (на мејл nmalesevic@raf.rs, или на ДВД-у посредством студентске службе) биографију и каталог радова који треба да садржи произвољан број ауторских дела из једне од наведених области:
 -анимације
 -мултимедије
 -типографије
 -илустрације
 -фотографије
 -архитектуре

Квалитет радова утврђује и упоређује комисија, а према академским стандардима Рачунарског факултета. Комисија полаже право на интервју са кандидатима, као додатан вид процене постигнућа, интересовања и мотивисаности кандидата.,

 • Ранг листа кандидата приликом уписа одређује се на основу успешности завршетка претходних студија и положеног пријемног испита пријављених кандидата.,
 • Детаљније о упису
 • Пријемни испит.

Акредитација и дозвола за рад

Школарина

Гледано из угла студента школарина представља инвестицију у сопствену будућност.

Школарина укључује:

 • наставу,
 • индивидуалне консултације,
 • полагање испита,
 • комплетну литературу у штампаном или електронском облику,
 • неограничени приступ интернету,
 • употребу осталих ресурса факултета,
 • све потврде, уверења, обрасце, дипломе, итд.

Једном речју, за студенте нема скривених трошкова.

Цена мастер студија је 3.600€.

У случају плаћања на рате укупна цена је 4.000€:

 • Прва рата – при упису се плаћа 1.600€,
 • друга рата – до 31. децембра се плаћа 1.200€,
 • трећа рата – до 1. априла се плаћа 1.200€.

Максималан попуст до 40% – за сваку завршену годину основних академских студија на Рачунарском факултету будући мастер студенти остварују право на 10 % попуста.

Цене су изражене у еврима за једну годину студија, а плаћање је у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

Пример уплатнице

План и садржај студија

Мастер Студије

I семестар Часова ЕСПБ
Увод у методологију истраживачког рада 2+2 6
Дизајн мултимедија 2+2 6
Мултимедијални системи 2+2 6
Изборни предмети (бира се 12 ЕСПБ) 4+4 12
Дизајн графичких медија 2+2 6
Експериментална анимација 2+2 6
Пројектовање ентеријера 2+2 6
2D анимација 2+2 6
II семестар Часова ЕСПБ
Дизајн звука 2+2 6
Завршни мастер рад – Истраживање и припрема 0+0 9
Интеракција човек-рачунар 2+2 6
Завршни мастер рад – Израда и одбрана 0+0 9

Бенефиције

Бенефиције

Студенти Рачунарског факултета имају следеће бенефиције:

 • Статусом студента Рачунарског факултета стичу права на: здравствено осигурање, повлашћену вожњу у градском превозу, ETC картицу и друге студентске попусте,
 • Попуст од 30% на CЕТ-ова издања, информације у секретаријијату РАФ-а
 • Попуст од 50% за све курсеве у организацији CЕТ-а, Кнез Михајлова 6/VI или Трг Републике 5/V, 328-1614

2568-studijski-program