Рачунарске науке – Основне студије

Образовање студената за различите врсте послова, као што су пројектовање и развој сложених софтвера који користе базе података, развој софтвера различитих архитектура, развој апликација коришћењем савремених програмских језика и алата, развој системског софтвера и оперативних система, развој интелигентних система са елементима машинског учења, развој специјализованог софтвера који се заснива на сложеним алгоритмима и структурама података, развој софтвера за обраду велике количине података као и софтвера са елементима моделовања, рачунарске графике и визуелизације.

Студенти се на овом студијском програму кроз пројекте и практичне задатке припремају за реално радно окружење које подразумева аналитичко сагледавање проблема, креативан начин размишљања, рад у тиму, коришћење доступне документације, примену адекватног математичког апарата, пројектовање или употребу постојећих алгоритама, као и употребу одговарајућих технологија и парадигми програмирања.

Рачунарске науке

 • Назив студијског програма:
  Рачунарске науке (реакредитован 2020.)
 • Претходни назив студијског програма:
  Рачунарске науке (акредитован 2009. , реакредитован 2014.)
 • Трајање: 4 године (240 ЕСП бодова)
 • Звање: Дипломирани информатичар
 • Број студената који се уписују у прву годину:
  до 75 студената

Услови за упис:

Акредитација и дозвола за рад

Школарина

Гледано из угла студента школарина представља инвестицију у сопствену будућност.

Школарина укључује:

 • наставу,
 • индивидуалне консултације,
 • полагање испита,
 • комплетну литературу у штампаном или електронском облику,
 • неограничени приступ интернету,
 • употребу осталих ресурса факултета,
 • све потврде, уверења, обрасце, дипломе, итд.

Једном речју, за студенте нема скривених трошкова.

Цена академских студија је 3.000€.

У случају плаћања на рате укупна цена је 3.300€:

 • Прва рата – при упису се плаћа 1320€,
 • друга рата – до 31. децембра се плаћа 990€,
 • трећа рата – до 1. априла се плаћа 990€.

Цене су изражене у еврима за једну годину студија, а плаћање се врши у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

Пример уплатнице

План и садржај студија

Знања и Бенефиције

Знања

 • Академско знање из математичке теорије и теоријског рачунарства, укључујући критичко разумевање и вредновање рачунарских алгоритама и других елемената програмирања.
 • Високи ниво апстрактног размишљања и генерализације проблема.
 • Стручно знање из развоја софтвера, укључујући и примену теорије и принципа различитих парадигми програмирања.
 • Знање потребно за даље учење и усавршавање у области која се непрекидно мења.

Бенефиције

Студенти Рачунарског факултета имају следеће бенефиције:

 • Статусом студента Рачунарског факултета стичу права на: здравствено осигурање, повлашћену вожњу у градском превозу, ETC картицу и друге студентске попусте,
 • Попуст од 30% на CЕТ-ова издања, информације у секретаријијату РАФ-а
 • Попуст од 50% за све курсеве у организацији CЕТ-а, Кнез Михајлова 6/VI или Трг Републике 5/V, 328-1614

Послови / занимања

Неки од послова који се могу обављати по завршеном студијском програму:

 • Data scientist
 • Data architect
 • Data engineer
 • Software tester
 • Web developer
 • Systems analyst
 • Database analyst
 • Software engineer
 • Software developer
 • Full-stack developer
 • User interface designer
 • Database administrator
 • Data warehouse specialist
 • Computer science professor
 • Information security analyst
 • Computer scientist or computer science researcher
 • Artificial intelligence and machine learning engineer
 • Research and development (R&D) scientist
 • Mobile application developer
 • Chief information security officer
 • Software quality assurance manager

2568-studijski-program