Школарина

Гледано из угла студента, школарина представља неку врсту инвестиције капитала у сопствену будућност. Идеја Рачунарског факултета је да се студенту ова инвестиција вишеструко исплати, и то врло брзо након завршетка студија.

Једном речју, ми школујемо људе за светско тржиште, који ће имати светске плате, али то никако не значи да ће они морати да раде у иностранству. Осим тога, ту су и студенти из европских земаља, који ће свакако наћи рачуницу да студирају код нас, било у целости било кроз размену путем Европског система преноса бодова.

Школарина се студентима не мења у току студија, осим ако промене студијски програм (надаље плаћају школарину која важи за нови студијски програм у тренутку уписа) и, евентуално, у случају хиперинфлације.

Школарина за основне, мастер и докторске академске студије (изузев за Мултимедијални дизајн и мастер програм MCF)

Цена академских мастер и докторских студија је 3000 € за једну годину студија (за стране студенте школарина износи 4500 €). Она укључује предавања, вежбе и пратећу литературу, која може да буде у штампаном или електронском формату.

Све веће банке дају кредите. Неке дају наменске кредите за студирање, а неке опште готовинске кредите. И Рачунарски факултет кредитира студије и то у три рате. У том случају укупна цена је 3300 € – при упису се уплаћује 1.320 €, до 31. децембра 990 €, а до 1. априла 990 € (за стране студенте укупна цена је 5000 € – при упису се уплаћује 2000 €, до 31. децембра 1500 €, а до 1. априла 1500 €).

Максималан попуст од 40 % за МАСТЕР СТУДИЈЕ – за сваку завршену годину основних академских студија на Рачунарском факултету будући мастер студенти остварују право на 10 % попуста.

Максималан попуст од 40 % за ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ – за сваку завршену годину основних академских и мастер студија на Рачунарском факултету будући докторанти остварују право на 8 % попуста.

Школарина за основне, мастер и докторске академске студије за студијски програм Мултимедијални дизајн

Школарина за студијски програм Мултимедијални дизајн на основним студијама износи 3600 € (за стране студенте школарина износи 5400 €)Она укључује предавања, вежбе и пратећу литературу, која може бити у штампаном и електронском формату. У случају плаћања у ратама укупна цена је 4000 € – при упису се плаћа 1600 €, друга рата 1200 € до 31. децембра и трећа 1200 € до 1. априла (за стране студенте укупна цена је 6000 € – при упису се уплаћује 2400 €, до 31. децембра 1800 €, а до 1. априла 1800 €)

Школарина за Master in Computational Finance (MCF) / Master in Computational Finance (MCF) – Tuition and Fees 

More details: Master in Computational Finance (MCF) – Tuition and Fees

Школарина за основне струковне студије

Цена струковних студија је 2160 € за једну годину студија (за стране студенте школарина износи 3000 €). Она укључује предавања, вежбе и пратећу литературу, која може да буде у штампаном или електронском формату. У случају плаћања на рате укупна цена је 2400 € – при упису се плаћа 960 €, друга рата од 720 € до 31. децембра и трећа од 720 € до 1. априла (за стране студенте укупна цена је 3300 € – при упису се плаћа 1320 €, друга рата од 990 € до 31. децембра и трећа од 990 € до 1. априла).

Школарина за све студијске програме укључује:

  • наставу,
  • индивидуалне консултације,
  • полагање испита,
  • комплетну литературу у штампаном или електронском облику,
  • неограничени приступ интернету,
  • употребу осталих ресурса факултета,
  • све потврде, уверења, обрасце, дипломе, итд.

Једном речју, за студенте нема скривених трошкова.

Цене су изражене у еврима за једну годину студија, а плаћање је у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

Пример уплатнице

32-skolarina