13. децембар

1991.

13. децембар 1991. године, Stanford Linear Accelerator Center (SLAC) поставио је први веб сајт ван граница Европе. Овај сајт омогућавао је физичарима да претражују комплетне текстове необјављених научних радова из SLAC-ove SPIRES базе података директно преко Interneta. Ово је представљало радикално побољшање у односу на стари систем, који је подразумевао подношење захтева и чекање да повратна информација стигне путем факса или електронске поште.

Датум - месец: 12

Датум - дан: 13

2679-13-decembar